Kύπρος

Jun 2, 2023, 18:00
1533
Rate this item
(0 votes)

Απολογισμός Χριστόφια για την εσωτερική διακυβέρνηση

01 June 2012

alt

Απολογισμός Χριστόφια για την εσωτερική διακυβέρνηση:

 

Ο Πρόεδρος δήλωσε ότι η Κυβέρνησή κλήθηκε να διαχειριστεί τη βαθύτερη συστημική κρίση που γνώρισε ο καπιταλισμός. «Οποιαδήποτε αξιολόγηση του έργου της Κυβέρνησης δεν μπορεί να γίνει χωρίς να λαμβάνεται υπόψη αυτό το αναντίλεκτο γεγονός», σημείωσε.

Πιο δίκαιη κοινωνία
Αναφορικά με την Δίκαιη κοινωνία, ο Πρόεδρος Χριστόφιας είπε ότι «στο Πρόγραμμά μας καθορίσαμε ως κεντρικό στόχο της κοινωνικο-οικονομικής μας πολιτικής, τη δημιουργία μιας πιο δίκαιης κοινωνίας στα πλαίσια του παρόντος συστήματος». Πρόσθεσε ότι «δεν θέσαμε στόχο αλλαγής του συστήματος, αλλά τη διενέργεια προοδευτικών αλλαγών και τομών στην κοινωνία έτσι ώστε»:

    Να ενισχυθεί το κοινωνικό κράτος
    Να προστατευθούν τα δικαιώματα των εργαζομένων
    Να ενισχυθεί η οικονομία της χώρας επενδύοντας στην ανάπτυξη, για να μπορεί να εξυπηρετεί τις εύλογες ανάγκες των πολιτών.
    Να εκσυγχρονιστεί ο δημόσιος και ευρύτερος δημόσιος τομέας για να είναι σε θέση καλύτερα και πιο ποιοτικά να εξυπηρετεί τους πολίτες.
    Να γίνουν εκσυγχρονιστικές τομές στην κοινωνία για να μπορεί αυτή να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του 21ου αιώνα.

Παρά τις δυσκολίες που νωρίς-νωρίς κλήθηκε η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει, όπως είπε ο Πρόεδρος, «με μεγάλη αποφασιστικότητα προώθησε πολλά ζητήματα που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα, πέρα από την επίλυση χρονιζόντων προβλημάτων που αντιμετώπιζε η κυπριακή κοινωνία».

Η Κυβέρνησή, σύμφωνα με τον Πρόεδρο:

    Παρέλαβε ένα εξαιρετικά πιεστικό πρόβλημα με το νερό -δεν είναι καθόλου υπερβολή να υποστηρίξουμε ότι η Κύπρος το 2008 βρέθηκε προ του φάσματος της δίψας- και το επίλυσε μια για πάντα ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα αφαλατώσεων που είχε μείνει ημιτελές τα προηγούμενα χρόνια. Επιπρόσθετα, με τον ενιαίο φορέα υδάτων που δημιουργήσαμε, ξεπεράσαμε το πρόβλημα του κατακερματισμού εξουσιών και αρμοδιοτήτων και θέσαμε τις προϋποθέσεις για την ορθολογική διαχείριση των υδάτων.
    Η ανομβρία τεσσάρων χρόνων προκάλεσε μεγάλα προβλήματα και καταστροφές στους αγρότες. Η Κυβέρνηση εκταμίευσε 67 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις επιπλέον των 60 εκατομμυρίων για μεταφορά νερού από την Ελλάδα.
    Παρέλαβε το πρόβλημα της βιωσιμότητας του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το επίλυσε επιτυγχάνοντας συμφωνία με τους κοινωνικούς εταίρους. Η βιωσιμότητα του Ταμείου έχει διασφαλιστεί μέχρι το 2048. Σημαντικό στοιχείο της Συμφωνίας είναι ο τακτικός έλεγχος της εξέλιξης του Ταμείου (κάθε 3 χρόνια) για έγκαιρη επισήμανση και διόρθωση πιθανών προβλημάτων. Η πρόσφατη αναλογιστική μελέτη έχει δείξει ότι παρά την πίεση που υφίσταται το Ταμείο λόγω των οικονομικών δεδομένων που δημιουργεί η κρίση, αυτό διατηρεί την προοπτική του.
    Παρέλαβε το πρόβλημα του συνταξιοδοτικού σχεδίου του δημόσιου τομέα και δρομολόγησε την επίλυσή του με την ένταξη όλων των νεοεισερχομένων στη δημόσια υπηρεσία, στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
    Παρέλαβε το πρόβλημα με τους έκτακτους υπαλλήλους του δημοσίου και το ρύθμισε.  Από τη μια, τερματίστηκε η πολιτική πρόσληψης εκτάκτων υπαλλήλων έναντι κενών θέσεων -εκτός εξαιρέσεων. Από την άλλη, οι έκτακτοι υπάλληλοι αορίστου χρόνου παραμένουν στη δημόσια υπηρεσία μέχρι συνταξιοδότησης και αξιοποιούνται σε ευρύτερες κατηγορίες προσωπικού ανάλογα με τις ανάγκες και τη μισθολογική τους κλίμακα.
    Παρέλαβε το πρόβλημα με τα γεωργικά χρέη που για δεκαετίες απασχολούσε την κυπριακή κοινωνία και το διευθέτησε. Το συνολικό κόστος ανήλθε σε 35 εκατομμύρια ευρώ.
    Παρέλαβε έλλειμμα επαρκούς και σύγχρονου συστήματος δημόσιων συγκοινωνιών και δημιούργησε ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο σύστημα.
    Ενισχύσαμε και εκσυγχρονίσαμε το οδικό δίκτυο της Κύπρου δαπανώντας εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.

Παρά τις δυσκολίες της οικονομικής κρίσης, η κυβέρνηση, σύμφωνα με τον Πρόεδρο Χριστόφια, προώθησε:

1.    Στο χώρο της Παιδείας, η Κυβέρνηση προώθησε με αποφασιστικότητα την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση η οποία από θεωρία έγινε πράξη. Από τη σχολική χρονιά 2011-2012 το δημοκρατικό και ανθρώπινο σχολείο άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά, με τη σταδιακή εισαγωγή των νέων αναλυτικών προγραμμάτων –που αποτελεί την καρδιά της μεταρρύθμισης- σε σχολεία προδημοτικής, δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης, καθώς και η εφαρμογή του νέου ωρολογίου προγράμματος στα δημοτικά σχολεία. Υλοποιήθηκαν οι δεσμεύσεις για αύξηση των δαπανών για την Παιδεία ως ποσοστό του ΑΕΠ στο 8%, για μείωση του ανώτατου αριθμού μαθητών κατά τμήμα στους 25 μαθητές σε όλες τις τάξεις της δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης, για επέκταση των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας και για εφαρμογή του θεσμού του Υπευθύνου Τμήματος σε όλες τις τάξεις. Λήφθηκε και προωθείται η απόφαση για ίδρυση Ιατρικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και αναμένεται να δεχθεί τους πρώτους φοιτητές το 2013. Λήφθηκε, επίσης, απόφαση για ίδρυση και λειτουργία Μεταλυκειακών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε όλες τις Επαρχίες, από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2012-2013. Περαιτέρω, παραχωρήθηκε τελική άδεια λειτουργίας σε τρία Ιδιωτικά Πανεπιστήμια, ενώ εγκρίθηκε η εγγραφή ενός νέου Ιδιωτικού Πανεπιστημίου στη Λάρνακα στο σχετικό Μητρώο.
2.     Στον τομέα του πολιτισμού: Υλοποιείται μια πολυδιάστατη πολιτιστική πολιτική, μέσα από την ανάπτυξη νέων πολιτιστικών θεσμών και υποδομών. Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια ολοκληρώθηκε η κατασκευή του νέου Θεάτρου του ΘΟΚ και βρίσκονται στη διαδικασία ολοκλήρωσης οι διαδικασίες για τη δημιουργία της Ενιαίας Αρχής Πολιτισμού. Θεσμοθετήθηκε το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Νέων Ταλέντων και αποφασίστηκε η δημιουργία Μουσείου και Αρχείου Λογοτεχνίας. Άρχισε τη λειτουργία του το Ίδρυμα Πολιτιστικής Δημιουργίας για Παιδιά και Νέους στη Λάρνακα ενώ υλοποιείται ο σχεδιασμός για τη δημιουργία του Πολιτιστικού Χωριού στη Λέμπα.
3.     Στον τομέα της μαθητικής και φοιτητικής μέριμνας υιοθετήθηκε το μέτρο της παραχώρησης χορηγίας σε όλους τους μαθητές της Β’ Γυμνασίου για την αγορά φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ταυτόχρονα, η Κυβέρνηση προώθησε και εφάρμοσε σειρά στοχευμένων μέτρων για στήριξη των φοιτητών που αντιμετωπίζουν σοβαρά κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα, ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ.
4.     Στις εργασιακές σχέσεις: Ενισχύσαμε το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της οργάνωσης και τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης και συνομολόγησης συλλογικών συμβάσεων.
5.     Για τους πρόσφυγες: Αναγνωρίζοντας ότι οι πρόσφυγες έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες απώλειες από την τουρκική εισβολή και την κατοχή, η Κυβέρνησή μας υιοθέτησε διάφορα μέτρα και καινοτόμες ρυθμίσεις για τη βελτίωση, την αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό της προσφυγικής πολιτικής, με στόχο την ουσιαστική και αποτελεσματική στήριξη του προσφυγικού κόσμου. Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής έχουμε υπερδιπλασιάσει τα κονδύλια που αφορούν στα στεγαστικά προγράμματα, αλλά και σε όλα τα άλλα μέτρα κοινωνικής αρωγής που απευθύνονται στους πρόσφυγες μας. Χαρακτηριστικά να αναφέρουμε ότι από τα €72 εκ. που κατά μέσο όρο διέθεταν κάθε χρόνο οι προηγούμενες Κυβερνήσεις για την κάλυψη των διαφόρων προγραμμάτων της προσφυγικής τους πολιτικής, εμείς αυξήσαμε αυτό το ποσό στα €150 εκ. το χρόνο. Αυξήσαμε την προκαταβολή και τις χορηγίες που παραχωρούνται για την αυτοστέγαση των εκτοπισθέντων. Επεκτείναμε τη βοήθεια που παραχωρείται για την επιδιόρθωση ή/και συντήρηση των κατοικιών. Παραχωρήσαμε τίτλους ιδιοκτησίας στους δικαιούχους. Παραχωρούμε οικόπεδο σε πρόσφυγες που διαμένουν σε τουρκοκυπριακή περιουσία και δεν μπορούν να πάρουν τίτλο ιδιοκτησίας. Δώσαμε λύσεις σε όσους δεν μπορούν να πάρουν τίτλο και με τρόπο που να μην αδικηθεί κανείς πρόσφυγας.
Θα πρέπει εδώ να προσθέσω ότι μαζί με τους πρόσφυγες, ιδιαίτερο ενδιαφέρον και φροντίδα επιμερίζουμε συνεχώς για τους εγκλωβισμένους μας.
6.    Για το θέμα των αγνοουμένων: Η Κυβέρνηση και εγώ προσωπικά συνεχίσαμε αδιάλειπτα να προσφέρουμε υλική και ηθική στήριξη σ’ αυτούς που ανέλαβαν το σημαντικό καθήκον της υλοποίησης του προγράμματος διερεύνησης της τύχης των αγνοουμένων. Απορρίπτουμε με βδελυγμία τις κατηγορίες που εκτοξεύτηκαν εναντίον του Προέδρου της Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης για την ατυχή τροπή που πήραν τα πράγματα σχετικά με το πρόγραμμα ταυτοποίησης. Επειδή γνωρίζω από πρώτο χέρι και ζω τον πόνο των συγγενών των αγνοουμένων δεν επιτρέπω σε κανένα να εκμεταλλεύεται αντιπολιτευτικά αυτά τα πολύ λεπτά ζητήματα που αφορούν στο θέμα των ανγοουμένων.

Για τη στεγαστική πολιτική:  Παρά τις οικονομικές πιέσεις η Κυβέρνηση επεξεργάστηκε και εφαρμόζει μια ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική. Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, έχουν αυξηθεί σημαντικά τα ωφελήματα και οι χορηγίες που παρέχονται σε δικαιούχους πολίτες. Ταυτόχρονα, βελτιώθηκαν και επεκτάθηκαν τα κριτήρια συμμετοχής στα στεγαστικά προγράμματα και έτσι διευρύνθηκε ο αριθμός των δικαιούχων.  Το Ενιαίο Στεγαστικό Σχέδιο και τα άλλα στεγαστικά προγράμματα, που απευθύνονται σε αυτόχθονες και εκτοπισμένους, συμβάλλουν πλέον ουσιαστικά στην επίτευξη της επιδίωξης κάθε κυπριακής οικογένειας για την απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας. Σ’ αυτά τα στεγαστικά σχέδια περιλαμβάνονται κι αυτά της παροχής οικοπέδων σε προσφυγικές και χαμηλών εισοδημάτων οικογένειες, τα οποία η Κυβέρνηση επίσης έχει ενισχύσει. Από τη στεγαστική πολιτική της Κυβέρνησης μέχρι σήμερα ικανοποιήθηκαν πέραν των δεκαεπτά χιλιάδων οικογενειών, κυρίως νεαρά ζευγάρια.

8.     Στο χώρο της υγείας: Για την υλοποίηση των στόχων που θέσαμε για παροχή ποιοτικά αναβαθμισμένης δημόσιας φροντίδας υγείας δημιουργήθηκαν νέες κλινικές (παιδογκολογική, μεταμοσχευτική κλινική) και προωθείται η δημιουργία άλλων. Επιπρόσθετα, η Κυβέρνηση έχει συνάψει Συμφωνίες με κορυφαίους ιατρούς του εξωτερικού για διενέργεια επεμβάσεων στην Κύπρο με στόχο τη μείωση του κόστους αποστολής στο εξωτερικό και την εισαγωγή τεχνογνωσίας στην Κύπρο.
Παράλληλα, για το 2012 προγραμματίζονται έργα για τη δημιουργία ακτινοθεραπευτικών κέντρων, δημιουργία καρδιοχειρουργικής κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, επέκταση του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας  και αναβάθμιση υπηρεσιών  αιμοκάθαρσης σε όλες τις πόλεις. Επίσης προωθείται η δημιουργία της Ιατρικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Ετοιμάζεται μελέτη για  την  τιμολογιακή πολιτική για τα φάρμακα.

Για την προώθηση της εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓΕΣΥ),  ολοκληρώθηκαν οι επαφές με όλους τους κοινωνικούς εταίρους. Γίνονται σχεδιασμοί για την προετοιμασία των δημόσιων νοσηλευτηρίων για να μπορούν αυτά να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά σε περιβάλλον ΓΕΣΥ.

10.     Για το Περιβάλλον: Θέσαμε σε εφαρμογή ολοκληρωμένη περιβαλλοντική πολιτική. Συστατικά μέρη αυτής της πολιτικής είναι η νέα πολεοδομική και χωροταξική πολιτική η οποία επιφέρει ποιοτικές αλλαγές αφού υιοθετούνται διαφανείς και συμμετοχικές διαδικασίες. Είναι ακόμα η προώθηση συστήματος σύγχρονης και ορθολογικής διαχείρισης στερεών, κτηνοτροφικών και δημοτικών αποβλήτων, η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η ολοκληρωτική απαγόρευση της καλλιέργειας Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών στη χώρα μας κ.α.

11.     Τομέας ενέργειας: Η ανεύρεση φυσικού αερίου δημιουργεί προοπτικές μεγάλης και μακρόχρονης οικονομικής ανάπτυξης στην Κύπρο, από την οποία θα επωφεληθούν τόσο οι σημερινές όσο και οι επόμενες γενεές.  Δεν θα ήταν υπερβολή να αναφέρουμε πως η ανεύρεση φυσικού αερίου αποτελεί το σημαντικότερο θετικό γεγονός στην πρόσφατη ιστορία της χώρας μας. Η ανεύρεση φυσικού αερίου διανοίγει νέους πρωτόγνωρους για τη χώρα μας ορίζοντες ανάπτυξης σε μια σειρά από τομείς, που πολλοί από αυτούς ξεφεύγουν των γνωστών αναγνωρισμένων πλαισίων και του μέχρι σήμερα παραδοσιακού μοντέλου ανάπτυξης της οικονομίας μας.

Αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης

Όπως ήταν φυσιολογικό, η αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης αναδείχθηκε Σε πρώτη προτεραιότητα της Κυβέρνησης, αναδείχθηκε η  αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, σημείωσε ο Πρόεδρος Χριστόφιας, προσθέτοντας πως «από την αρχή υιοθετήσαμε την προσέγγιση ότι η αντιμετώπιση της κρίσης θα πρέπει να γίνει μ’ ένα τρόπο ισορροπημένο, όσο βέβαια επέτρεπαν οι συνθήκες και όσο ήταν δυνατό, χωρίς μονόπλευρα και μονομερή μέτρα. Δεν ακολουθήσαμε το μοντέλο, που πλατιά εφαρμόστηκε στην Ευρώπη και αλλού, της σκληρής λιτότητας και του ξηλώματος του κοινωνικού κράτους».

Ανέφερε δε ότι «ενώ στο εσωτερικό χλευαστήκαμε και κατηγορηθήκαμε από ορισμένους που μονίμως κριτικάρουν κάθε ενέργεια και απόφαση της Κυβέρνησης, γιατί λειτουργήσαμε με διαφορετική φιλοσοφία από αυτή που κυριαρχεί στην Ευρώπη, σήμερα εντείνονται οι φωνές και οι απόψεις στην ίδια την Ένωση ότι θα πρέπει να αναθεωρηθούν οι πολιτικές της σκληρής λιτότητας που δογματικά και κατά αποκλειστικότητα εφαρμόστηκαν».

Οι κατηγορίες για δημιουργία ελλειμμάτων

Ο Πρόεδρος απέρριψε τις κατηγορίες από την αντιπολίτευση ότι «αδειάσαμε τα ταμεία του κράτους γιατί, τάχα, δίναμε αβέρτα κοινωνικές παροχές και προβαίναμε σε σπατάλες. Το γεγονός ότι στηρίξαμε το κοινωνικό κράτος, αυτό για εμάς αποτελεί τιμή».

Κατάσταση της οικονομίας

Ο Πρόεδρος Χριστόφιας έκανε λόγο για κινδυνολογία από ορισμένους σχετικά με την κατάσταση της οικονομίας οι οποίοι προέβλεπαν ότι «η Κύπρος θα αναγκαστεί να μπει στο μηχανισμό στήριξης».

Βασικό στοιχείο αυτής της κινδυνολογίας, είπε ο Πρόεδρος, «αποτελούν οι κατηγορίες που εκτοξεύουν σε βάρος της Κυβέρνησης για προβλήματα και στρεβλώσεις της οικονομίας, που δεν είναι αποτέλεσμα της πολιτικής της, αλλά αποτέλεσμα πολιτικών που ακολουθήθηκαν για δεκαετίες».

Ο Πρόεδρος έκανε λόγο για κάποιες "δυνάμεις" οι οποίες "με πρόσχημα τα κακώς έχοντα στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα –και γενικότερα στην οικονομία-  προσπάθησαν να ακυρώσουν κεκτημένα των εργαζομένων και να αλλάξουν το χάρτη των εργασιακών σχέσεων.  Επιχειρήθηκε η ενοχοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων για τα προβλήματα της οικονομίας.  Έγινε προσπάθεια να στραφούν οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα εναντίον των εργαζομένων του δημοσίου.  Καταβλήθηκε προσπάθεια να δυσφημιστεί το συνδικαλιστικό κίνημα σαν μια από τις πηγές των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η οικονομία, με δηλώσεις του τύπου: «Είναι ο Κυρίτσης και ο Μωυσέως που καθορίζουν την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης» ".

3 βασικοί λόγοι που επιδείνωσαν σοβαρά την κατάσταση της οικονομίας

"Πρώτος λόγος αποτέλεσε η επιδείνωση της κατάστασης της ευρωπαϊκής οικονομίας και ειδικά της ευρωζώνης.  Ενώ το 2010 είχαν αρχίσει να διαφαίνονται σημάδια ανάκαμψης, μέσα στο 2011 η ευρωπαϊκή οικονομία επέστρεψε σε ύφεση, με αρνητικές συνέπειες και στην κυπριακή οικονομία.

Δεύτερος λόγος αποτέλεσε η παραπέρα επιδείνωση της κρίσης στην Ελλάδα, που συμπαρασύρει την κυπριακή οικονομία λόγω της πολύ μεγάλης έκθεσης των κυπριακών τραπεζών σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου και σε ιδιωτικά δάνεια.

Ο τρίτος λόγος είναι το ατυχές γεγονός της έκρηξης στο Μαρί που πέραν των υλικών ζημιών προκάλεσε την απώλεια ανθρώπινων ζωών, για την οποία εκφράζω για ακόμα μια φορά τη βαθιά μου θλίψη. Η καταστροφή του ηλεκτρικού σταθμού στο Βασιλικό κόστισε στην οικονομία περίπου 1% του ΑΕΠ αλλά και μεγάλη ταλαιπωρία στους πολίτες".

Η έκθεση των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, τόνισε ο Πρόεδρος, αποτελεί την κύρια και βασική αιτία για τις συνεχείς υποβαθμίσεις της Κύπρου, που οδήγησαν στο κλείσιμο των αγορών για τη χώρα μας, γεγονός που της αποστερεί τη δυνατότητα για εξωτερικό δανεισμό".

Ανεργία

Η πιο σημαντική επίπτωση από την οικονομική κρίση είναι η αύξηση της ανεργίας στην Κύπρο και ειδικότερα της μακροχρόνιας ανεργίας και της ανεργίας ανάμεσα στους νέους, σημείωσε ο Πρόεδρος. Πρόσθεσε ότι «βάσει των στοιχείων εγγεγραμμένης ανεργίας του Μαρτίου 2012, ο αριθμός των ανέργων έφτασε τα 37440 άτομα. Το 30% των ανέργων είναι μη Κύπριοι. Παρά τα ποσοστά της ανεργίας, η Κύπρος εξακολουθεί να είναι δημοφιλής προορισμός αναζήτησης εργασίας από κοινοτικές χώρες».
   
"Η δραστική ανατροπή της ανεργίας μπορεί να επέλθει μόνο με σταθερή θετική οικονομική ανάπτυξη, κάτι για το οποίο η Κυβέρνηση εργάζεται οργανωμένα και στοχευμένα. Επιπρόσθετα, για την αντιμετώπιση της ανεργίας αναπτύξαμε προγράμματα και αναλάβαμε συγκεκριμένες ενέργειες προς δύο κυρίως κατευθύνσεις:
1.    Υποβοήθηση της ένταξης ανέργων στην απασχόληση
2.    Καλύτερος έλεγχος της αγοράς για πάταξη της αδήλωτης εργασίας.
Αξιοποιώντας πόρους από τον κρατικό προϋπολογισμό, τον προϋπολογισμό της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και κοινοτικούς πόρους, παραχωρήσαμε στοχευμένα κίνητρα σε επιχειρήσεις για πρόσληψη ανέργων. Από το 2009 μέχρι και το τέλος του 2011 τοποθετήθηκαν σε θέσεις εργασίας πέραν των 8500 ανέργων. Ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των θέσεων εργασίας καταλήφθηκε από νέους μέχρι 25 ετών και άτομα με πανεπιστημιακή μόρφωση.
Πρόσφατα, η Κυβέρνηση ενέκρινε νέο σχέδιο παροχής κινήτρων προς επιχειρήσεις για πρόσληψη νέων μέχρι 29 ετών και ανέργων με ανεργία πέραν των 7  μηνών.
Σχετικά με την πάταξη της αδήλωτης εργασίας ανάμεσα στα διάφορα μέτρα που έχουν ληφθεί, σημειώνω την εισαγωγή εντύπου δήλωσης εργοδότησης, τον αποκλεισμό από συμβάσεις του δημοσίου εργοδοτών που εργοδοτούν παράνομα, την αύξηση των ποινών για παράνομη εργοδότηση, την υιοθέτηση πρόνοιας στις δημόσιες συμβάσεις για να είναι υποχρεωμένος ο επιτυχών προσφοροδότης στις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης για κάλυψη των πρόσθετων αναγκών του σε προσωπικό".

Πώς προχωρούμε με την οικονομία:

Το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η οικονομία είναι η έκθεση των κυπριακών τραπεζών στην ελληνική οικονομία και η ανάγκη που έχει προκύψει για ανακεφαλαιοποίησή τους μετά την απομείωση του ελληνικού χρέους, επεσήμανε ο Πρόεδρος. «Η ανακεφαλαιοποίηση είναι πρώτιστα θέμα και ευθύνη των ιδίων των τραπεζών», είπε ο Πρόεδρος, εξαπολύοντας τα πυρά του εναντίον των ίδιων των τραπεζών οι οποίες «φέρουν μεγάλες ευθύνες γιατί με τις αποφάσεις τους εξέθεσαν σε υπερβολικό ρίσκο τις τράπεζες και κατ’ επέκταση την κυπριακή οικονομία. Μεγάλες ευθύνες για την κατάσταση φέρει και η εποπτική αρχή, η Κεντρική Τράπεζα, η οποία πλημμελώς άσκησε τον εποπτικό της ρόλο και άφησε τις τράπεζες να εκτεθούν σ’ αυτό το μεγάλο κίνδυνο που αντιμετωπίζουν.
Ευθύνες, λοιπόν, υπάρχουν και θα πρέπει να αποδοθούν. Τούτη την ώρα βεβαίως, αυτό που προέχει είναι να στηριχθεί η προσπάθεια για ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και προς αυτή την κατεύθυνση εργάζεται η Κυβέρνηση σε συνεργασία με την Κεντρική Τράπεζα. Η έκδοση διατάγματος για στήριξη της Λαϊκής Τράπεζας είναι απόφαση που εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας για ανακεφαλαιοποίηση».

Τραγωδία στο Μαρί

Δεν είναι δική μου ευθύνη η απώλεια ανθρώπινων ζωών, τόνισε ο Πρόεδρος Χριστόφιας, σημειώνοντας πως «Δίπλα στο πόρισμα του Πολυβίου είναι και το πόρισμα της αστυνομίας, με μάρτυρες και αυτά τα στοιχεία είναι πολύ διαφορετικά αυτά του πορίσματος Πολυβίου». Ο Πρόεδρος είπε ότι έχει επιδείξει «μεγάλη υπομονή, υβρίστηκα και θα μιλήσω όταν πρέπει». Δεν νοιώθω ένοχος, επανέλαβε ο Πρόεδρος, προσθέτωντας πως «Δεν φέρω καμιά ποινική ευθύνη. Την ηθική ευθύνη την έχω αναλάβει». Έχουν γίνει πολλά δυστυχήματα σε πολλές χώρες, είπε ο Πρόεδρος, «και σε καμία χώρα δεν έχουν ξεσηκωθεί εναντίον του Προέδρου και του Πρωθυπουργού τους».

Προεδρία της Δημοκρατίας

«Είπα από την αρχή ότι δεν θα επαναδιεκδικήσω αν δεν είμαστε κοντά σε λύση του κυπριακού και όσα ακούγονται ότι δήθεν φοβήθηκα, δεν ευσταθούν».

Παρεμβάσεις Γιώργου Βασιλείου

Αναφορικά με τις κατά καιρούς παρεμβάσεις του πρώην προέδρου Γιώργου Βασιλείου, σε σχέση με την οικονομία, ο Πρόεδρος Χριστόφιας είπε ότι «Εμείς εκλέξαμε τον Βασιλείου. Ο Γιώργος Βασιλείου προσθέτει τη φωνούλα του στις κινδυνολογίες. Δικαιούται να το κάνει, είμαι δημοκράτης και δεν θα του κλείσω το στόμα του αλλά ούτε αυτοί θα κλείσουν το δικό μας. Θα υπερασπιστούμε το έργο μας μέχρι τέλους".

Επενδύσεις

«Η υπόθεση Καταρ δεν δημιουργεί καμιά ευθύνη σε μας επειδή δεν το ξεκινήσαμε εμείς ούτε πήγαμε και βρήκαμε εμείς τον Εμίρη», είπε ο Πρόεδρος. Πρόσθεσε ότι «ο ίδιος ο Εμίρης προσφέρθηκε να κάνει επενδύσεις στην Κύπρο και έγινε και η πρόταση του κτισίματος του οικοδομήματος που μας παρουσίασε. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το λόγο που δεν προχώρησε».

Διορισμοί

Δεν υπάρχει πρόεδρος που να έκανε όλους τους διορισμούς της θητείας του εξαίρετους, είπε ο Πρόεδρος Χριστόφιας, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την τροπή που έχει πάρει η κατάσταση με την Πραξούλα Αντωνιάδου. « Εκτιμώ την προσφορά όσων έχουν διοριστεί. Δεν θέλω να αρχίσω με ονόματα. Λάθη γίνονται από όλους, διαφορετικά θα ήμασταν μια χώρα μαγική. Μακάρι τα λάθη που γίνονται από τους υπόλοιπους να ήταν ισοδύναμα με τα δικά μου τα λάθη».

Μηχανισμός Στήριξης

Δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ένταξης στο μηχανισμό στήριξης, ο Πρόεδρος Χριστόφιας, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι υπάρχουν διαφορετικά είδη μηχανισμών. «Παλεύουμε νυχθημερόν να αποφύγουμε ακόμα και την καλύτερη περίπτωση μηχανισμού».

Το «ιδανικό» πολίτευμα

«Δεν είμαι αδαής για να εισηγηθώ κομμουνιστικές πολιτικές», είπε ο Πρόεδρος. «Δεν ζητούμε να αλλάξει το σύστημα αλλά γίνεται προσπάθεια να το κάνουμε πιο ανθρώπινο. Δεν υπάρχει περίπτωση, επι δικής μου διακυβέρνησης,  το φάντασμα του κουμμουνισμού, να αιωρηθεί  πάνω από την Κύπρο».

Last modified on 10.06.2014

penta

 webempire 

esquire