Ο Γιατρός στο σπίτι σας

Nov 18, 2018, 11:21
Ο γιατρός στο σπίτι σας/Mt Sinai με τη Φαίη Κοζά

Ο γιατρός στο σπίτι σας/Mt Sinai με τη Φαίη Κοζά (82)

O Dr Sanghyun Alexander Kim στον Hellas FM

O Dr Sanghyun Alexander Kim στον Hellas FM

10.24.2018

Την Τρίτη, 17 Ιουλίου, εκλεκτός καλεσμένος στην εκπομπή του Νοσοκομείου Mount Sinai με την Φαίη Κοζά ήταν ο παγκοσμίως διακεκριμένος γιατρός 
Dr. Sanghyun Alexander Kim.  Ο γιατρός μίλησε για τις καινοτομίες ρομποτικής χειρουργικής παχέος εντέρου.  Μία κάμερα υψηλής τεχνολογίας δίνει στον χειρούργο 
τρισδιάστατη οπτική, καθώς ο γιατρός καθοδηγεί τα χέρια του ρομπότ.  Η ρομποτική επέμβαση στοχεύει το σημείο που νοσεί με ακρίβεια και μειώνονται οι 
πιθανότητες για βλάβη στα πλησιέστερα ζωτικά όργανα.  Η ανάρρωση είναι γρήγορη και ο μετεγχειρητικός πόνος λιγότερος. 

Ο Dr. Kim είναι Διευθυντής Χειρουργικής Παχέος Εντέρου και Ορθού στο Νοσοκομείο Mount Sinai Downtown (Beth Israel) και Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής 
στην Ιατρική Σχολή Άϊκαν του Νοσοκομείου Mount Sinai.

On Tuesday, July 17th, Dr. Sanghyun Alexander Kim was the distinguished guest on the Mount Sinai Medical Show hosted by Fay Kozas.
The doctor spoke about the advances in robotic colon surgery.  A high-definition camera gives the surgeon a 3D detailed image as the doctor 
guides the robot's hands to the diseased part of the colon.  With robotic colon surgery there is improved accuracy and greater safety by reducing 
the likelihood of damage to the nearby vital organs and structures.  The recovery is quicker and there is less post-surgery pain.

Dr. Kim is Director of Colorectal Surgery at Mount Sinai Downtown (Beth Israel) and Assistant Professor of Surgery at the Icahn School of Medicine at Mount Sinai.

By Fay Kozas

The doctor's info:
Dr. Sanghyun Alexander Kim
5 East 98th Street
New York, N.Y.  10029
(212)241-8196

136-16 Roosevelt Avenue
Flushing, N.Y. 

you can download the show on the following link

https://www.dropbox.com/s/l83pq4o4kx4pvas/rec0717-201324.mp3?dl=0

Ο Dr. Mocco στον Hellas FM

Ο Dr. Mocco στον Hellas FM

10.12.2018

Την Τρίτη, 10 Ιουλίου, εκλεκτός καλεσμένος στην εκπομπή του Νοσοκομείου Mount Sinai με την Φαίη Κοζά ήταν ο παγκοσμίως διακεκριμένος γιατρός Dr. J. Mocco. 
Ο γιατρός μίλησε για τα εγκεφαλικά επεισόδια και για τις εξελίξεις της ιατρικής στον χώρο θεραπείας.  Συγκεκριμένα, Ο Dr. Mocco ενημέρωσε τους ακροατές για το σύστημα αναρρόφησης
θρόμβου, το οποίο λειτουργεί σαν χωνευτήρι για να αφαιρέσει τον θρόμβο, εφεύρεση του γιατρού και της ομάδας του.  Σημαντικό είναι να μειωθούν οι παράγοντες όπως η υψηλή αρτηριακή πίεση και
οι καρδιαγγειακές παθήσεις.

Ο Dr. Mocco είναι Αντιπρόεδρος Νευροχειρουργικής και Διευθυντής Εγκεφαλοαγγειακού Κέντρου στο Σύστημα Mount Sinai.
Ο γιατρός είναι Χειρούργος και Καθηγητής Νευροχειρουργικής στην Ιατρική Σχολή Άϊκαν του Νοσοκομείου Mount Sinai.

On Tuesday, July 10th, Dr. J. Mocco was the distinguished guest on the Mount Sinai Medical Show hosted by FayKozas
The doctor spoke about strokes and the breakthroughs in treatments.  Specifically, Dr. Mocco informed the audience about the clot-aspiration system that acts like a vacuum to retrieve and remove the clot,
a new approach in treatment, designed by the doctor and his team.  In closing, Dr. Mocco mentioned that it is important for certain risk factors to be controlled, such as high blood pressure
and cardiovascular disease.

Dr. Mocco is Vice Chair of Neurosurgery and Director of the Cerebrovascular Center at the Mount Sinai Health System. 
The doctor is a Cerebrovascular and Endovascular Surgeon and Professor of Neurosurgery at the Icahn School of Medicine at Mount Sinai.

By FayKozas

The doctor's info:
Dr. J. Mocco
Klingenstein Clinical Center
1450 Madison Avenue
New York, N.Y.  10029
(212)241-3457

You can download the show on the following link

https://www.dropbox.com/s/wo7zo9uo3jgwvzl/rec0710-200202.mp3?dl=0

O Dr. Ron Shimony στον Hellas FM

O Dr. Ron Shimony στον Hellas FM

10.12.2018
Την Τρίτη, 26 Ιουνίου, εκλεκτός καλεσμένος στην εκπομπή του Νοσοκομείου Mount Sinai με την Φαίη Κοζά ήταν ο παγκοσμίως διακεκριμένος γιατρός Dr. Ron Shimony. 
Ο γιατρός επικεντρώθηκε σε καρδιαγγειακές παθήσεις και ανέφερε πως σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου Παθήσεων, οι καρδιαγγειακές παθήσεις είναι η πρώτη αιτία θανάτου
στις γυναίκες, πιο θανατηφόρα αιτία από όλους τους τύπους καρκίνου σε συνδυασμό.  Στην συνέχεια της ιατρικής εκπομπής, ο Dr. Shimony έδοσε συμβουλές για την μείωση
του κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου, συγκεκριμένα όπως διακοπή καπνίσματος, αλλαγές στην διατροφή, και έλεγχο της αρτηριακής πίεσης.

Ο Dr. Shimony είναι Διευθυντής της Κλινικής Mount Sinai Heart στο Νοσοκομείο Mount Sinai St. Luke's/Roosevelt και Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής και Καρδιολογίας
στην Ιατρική Σχολή Άϊκαν του Νοσοκομείου Mount Sinai.

On Tuesday, June 26th, Dr. Ron Shimony was the distinguished guest on the Mount Sinai Medical Show hosted by FayKozas.  The doctor spoke about
cardiovascular disease and mentioned that according to the Center for Disease Control, cardiovascular disease is the number one killer of women, more
deadly than all the types of cancers combined.  In the course of the medical presentation, Dr. Shimony gave the worldwide audience advice for cardiovascular
disease risk reduction to include smoking cessation, changes in diet, and managing blood pressure.

Rony Shimony, M.D. F.A.C.C.

Associate Professor of Medicine, Cardiology

The Mount Sinai Hospital
Icahn School of Medicine at Mount Sinai
 
Director, Clinical Cardiology 
Mount Sinai West
 
Mount Sinai Heart 
Cardiovascular Institute Ambulatory Center
Mount Sinai West Hospital 
1000 10th Ave
Main Lobby 
New York, NY 10019
 
212-752-2700
212-731-3730
Fax 212-376-3190
Cell 917-922-7391

Below is an excerpt from the doctor's presentation:

H Dr Lisette Giraud στον Ηellas FM

H Dr Lisette Giraud στον Ηellas FM

10.02.2018

Την Τρίτη, 12 Ιουνίου, εκλεκτή καλεσμένη στην εκπομπή του νοσοκομείου Mount Sinai με την Φαίη Κοζά ήταν η παγκοσμίως διακεκριμένη γιατρός Dr. Lisette Giraud.  Η γιατρός μίλησε για τις φωνητικές χορδές, σημαντικά όργανα που παράγουν την φωνή, και εξήγησε στους ακροατές πως ακριβώς λειτουργούν.  Η γιατρός ανέφερε πως αν οι φωνητικές χορδές τραυματιστούν ή αν παραλύσουν εξ'αιτίας νευρολογικών παθήσεων, προκύπτει δυσφωνία.  Στην συνέχεια, κάλυψε τις θεραπευτικές αγωγές και έδωσε  στους ακροατές συμβουλές για την διατήρηση της φωνής.  Η Dr. Giraud είναι Επίκουρος Καθηγήτρια Ωτορινολαρυγγολογίας στην Ιατρική Σχολή Άϊκαν του νοσοκομείου Mount Sinai.

On Tuesday, June 12th, Dr. Lisette Giraud was the distinguished guest on the Mount Sinai Medical Show hosted by Fay Kozas.
The doctor spoke about the vocal cords, significant organs in the production of the voice, and explained exactly how they work.  Dysphonia, a voice disorder, can present if the vocal cords are either injured or paralyzed due to neurological conditions.  The doctor also referred to the treatments and, in closing, gave the audience advice for the retention of the voice. Dr. Giraud is Assistant Professor of Otolaryngology at the Icahn School of Medicine at Mount Sinai.

In the picture you from left to right mrs Fay Kozas, Dr GIraud and her beautiful daughter in the studio of Hellas FM

By Fay Kozas

The doctor's info:
Dr. Lisette Giraud
The Mount Sinai Doctors Tribeca
77 Worth Street
New York, N.Y.  10013

310 East 14th Street
New York, N.Y.  10003
(212)979-4200

YOU CAN DOWNLOAD THE SHOW ON THE FOLLOWING LINK:

https://www.dropbox.com/s/p7tspiyxxhp8kio/rec0612-201025.mp3?dl=0

Photo of Dr. Matthew Hirsch

Photo of Dr. Matthew Hirsch

09.20.2018

Την Τρίτη, 5 Ιουνίου,εκλεκτός καλεσμένος στην εκπομπή του νοσοκομείου Mount Sinai με την Φαίη Κοζά ήταν ο
 παγκοσμίως διακεκριμένος γιατρός Dr. Matthew Hirsch.  Ο γιατρός επικεντρώθηκε στο πρόσωπο, συγκεκριμένα στα κατάγματα προσώπου.  Ο γιατρός ανέφερε πως
 ακόμη και για τα κατάγματα που θεωρούνται σοβαρά, την σημερινή εποχή η ιατρική επιστήμη υπόσχεται πολλά.  Το ίδιο ισχύει και με την βλάβη του προσωπικού νεύρου που
 έχει ως αποτέλεσμα την παράλυση προσώπου.

 Ο Dr. Hirsch είναι πιστοποιημένος από την Αμερικανική Επιτροπή Ωτορινολαρυγγολογίας και από την Αμερικανική Επιτροπή Πλαστικής Προσώπου και Επανορθωτικής Χειρουργικής.

 On Tuesday, June 5th, Dr. Matthew Hirsch was the distinguished guest on the Mount Sinai Medical Show hosted by FayKozas.
 The doctor focused on the face, and spoke specifically about facial fractures.  The doctormentioned that even though some fractures may be serious and> difficult to heal, the new> treatment modes are quite promising, as> medicine has made tremendous strides.  The same holds true  in situations where the patient presents with facial nerve> paralysis.>> Dr. Hirsch is certified by the American> Board of Otolaryngology and by the American Board of Facial Plastic and Reconstructive Surgery.

 By FayKozas

 The doctor's info:

 Dr. Matthew Hirsch
 The Mount Sinai Doctors Faculty
 Practice
 310 East 14th Street
 New York, N.Y.  10003
 (212)979-4200

Below is an excerpt from the doctor's presentation:

https://www.dropbox.com/s/bga2qxqi7dw1l8q/rec0605-204126.mp3?dl=0

O Dr. Patrick Colley στον HELLAS FM

O Dr. Patrick Colley στον HELLAS FM

09.20.2018

Την Τρίτη, 29 Μαϊου, εκλεκτός καλεσμένος στην εκπομπή του νοσοκομείου Mount Sinai με την Φαίη Κοζά ήταν ο
παγκοσμίως διακεκριμένος γιατρός Dr. Patrick Colley. Ο γιατρός επικεντρώθηκε σε παθήσεις της ρινικής κοιλότητας,
όπως ρινίτιδα και ιγμορίτιδα,και υπογράμμισε την σημαντικότητα της έγκαιρης ιατρικής φροντίδας αφού αν παραμελιθούν μπορεί να
προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα. Κλείνωντας, ο Dr. Colley έδωσε στους ακροατές συμβουλές για μιά καλύτερη ποιότητα ζωής.

Ο Dr. Colley είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Ρινολογίας και Χειρουγικής Όγκων στη Βάση του Κρανίου, Τμήμα Ωτορινολαρυγγολογίας
στην Ιατρική Σχολή Άϊκαν του Νοσοκομείου Mount Sinai.

On Tuesday, May 29th, Dr. Patrick Colley was the distinguished guest on the Mount Sinai Medical Show hosted by Fay Kozas.
The doctor spoke about nasal conditions, such as rhinitis and sinusitis, and stressed the importance of early medical intervention, as these
conditions may cause serious health issues if neglected. In the course of the presentation, Dr. Colley gave the audience advice for a better
quality of life. Dr. Colley is Assistant Professor, Division of Rhinology and Skull Base Surgery, Department of Otolaryngology, at the Icahn School of Medicine at Mount
Sinai.

The doctor's info:

Dr. Patrick Colley
Columbus Circle Office
200 West 57th Street
New York, N.Y. 10019
(212)957-6933

And:
310 East 14th Street
North Building
New York, N.Y. 10003
(212)979-4542

YOU CAN DOWNLOAD THE SHOW ON THE FOLLOWING LINK

https://www.dropbox.com/s/hrmyf76rglnmtfm/rec0529-200009.mp3?dl=0

O Δρ Whelan στον Hellas FM

O Δρ Whelan στον Hellas FM

07.19.2018

 Την Τρίτη, 15 Μαϊου εκλεκτός καλεσμένος στην  ιατρική εκπομπή του Νοσοκομείου  Mount Sinai με την Φαίη Κοζά ήταν ο  παγκοσμίως  διακεκριμένος γιατρός Dr. Richard Whelan.  Ο γιατρός μίλησε για  γαστρεντερολογικές παθήσεις  αλλά περισσότερο επικεντρώθηκε  στην ενδοσκοπική αφαίρεση μεγάλων καλοήθων πολυπόδων  από το παχύ έντερο,
 ένα επίτευγμα που αναπτύχθηκε  στην Ιαπωνία από Ιάπωνες  γιατρούς.  Ο Dr. Whelan και η ομάδατου εφαρμόζουν αυτή την  χειρουργική   με δεξιοτεχνία που  δύσκολα αποκτάται.  Στην συνέχεια της ιατρικής εκπομπής ο
γιατρός μίλησε στους ακροατές για την σημαντικότητα της σωστής  διατροφής.  Ο Dr. Whelan είναι Επικεφαλής Διευθυντής στο Τμήμα  Χειρουργικής Παχέος Εντέρου και  Ορθού στο Mount Sinai St. Luke's/Roosevelt και  Καθηγητής  Χειρουργικής στην Ιατρική Σχολή  Άϊκαν του Νοσοκομείου Mount Sinai. 

 
On Tuesday, May 15th, Dr. Richard
 Whelan was the distinguished guest on the Mount Sinai  Medical Show hosted by Fay Kozas.
 The doctor spoke about gastrointestinal  diseases but focused mainly on the endoscopic removal of
 large benign polyps from the large intestine, a breakthrough  developed  in Japan by Japanese doctors.  Dr.  Whelan and his team provide a unique approach as this  procedure requires a set of skills that are difficult to  acquire.    In the course of the medical show, the  doctor also spoke about the importance of a nutrient-rich  diet. 
 
 Dr. Whelan is Chief, section of Colon
 and Rectal Surgery at Mount Sinai St. Luke's/Roosevelt and
 Professor of Surgery at the Icahn School of Medicine at
 Mount Sinai.
 
By Fay Kozas

The doctor's info:
 Dr. Richard Whelan
425 West 59th Street
 New York, N.Y.  10019
(212)523-8172

YOU CAN LISTEN TO THE SHOW ON THE FOLLOWING LINK

https://www.dropbox.com/s/j5hteqavgg3qjsf/rec0515-200328.mp3?dl=0

O Dr. Baron Lonner στον Hellas FM

O Dr. Baron Lonner στον Hellas FM

07.09.2018

Την Τρίτη, 8 Μαϊου, εκλεκτός καλεσμένος στην εκπομπή του Νοσοκομείου Mount Sinai με την Φαίη Κοζά ήταν ο παγκοσμίως διακεκριμένος Dr. Baron Lonner.
Ο γιατρός επικεντρώθηκε στις παθήσεις της σπονδυλικής στήλης, όπως σκολίωση και κύφωση.  Ο γιατρός ενημέρωσε τους ακροατές για ένα επίτευγμα 
στον χώρο θεραπείας, το EXPEDIUM Spinal Implant System, τέχνασμα του γιατρού και τις ομάδας του, κάτι που προσφέρει περισσότερη υποστήριξη 
στην σπονδυλική στήλη.  Στην συνέχεια της ιατρικής εκπομπής, ο Dr. Lonner έδοσε στους ακροατές συμβουλές ως προς την προφύλαξη της σπονδυλικής στήλης.

Ο Dr. Lonner είναι Διευθυντής, Ομάδας Σκολίωσης και Σπονδυλικής Στήλης στο Μανχάτταν.
Ο γιατρός είναι Καθηγητής Ορθοπεδικής και Παιδιατρικής στην Ιατρική Σχολή Άϊκαν του Νοσοκομείου Mount Sinai.

On Tuesday, May 8th, Dr. Baron Lonner was the distinguished guest on the Mount Sinai Medical Show hosted by Fay Kozas.  
The doctor spoke about spinal conditions, specifically scoliosis and kyphosis.  The doctor informed the audience about the breakthroughs in treatments, 
such as the EXPEDIUM Spinal Implant System, developed by Dr. Lonner and his team.  This device provides stabilization to the spine in order to treat
deformities.  In the course of the medical show, Dr. Lonner gave the audience advice on how to protect the spine. 

Dr. Lonner is Director, Scoliosis and Spine Associates in Manhattan.
The doctor is Professor of Orthopedics and Pediatrics at the Icahn School of Medicine at Mount Sinai.

By Fay Kozas

The doctor's info:

Dr. Baron Lonner
410 Lakeville Road
Lake Success, N.Y.  11042

Scoliosis and Spine Associates
820 2nd Avenue
New York, N.Y.  10017
(212)986-0140

YOU CAN DOWNLOAD THE SHOW ON THE FOLLOWING LINK

https://www.dropbox.com/s/8zu5vj1bd1qa7f0/rec0508-200001.mp3?dl=0

 

Page 1 of 6

penta

 webempire 

esquire