Ο Γιατρός στο σπίτι σας

Dec 14, 2017, 17:41
Ο γιατρός στο σπίτι σας/Mt Sinai με τη Φαίη Κοζά

Ο γιατρός στο σπίτι σας/Mt Sinai με τη Φαίη Κοζά (57)

H Dr. Maura Cosetti στον Hellas FM

H Dr. Maura Cosetti στον Hellas FM

03.31.2017

Την Τρίτη, 31 Ιανουαρίου, εκλεκτή καλεσμένη στην εκπομπή του νοσοκομείου Mount Sinai με την Φαίη
Κοζά ήταν η παγκοσμίως διακεκριμένη γιατρός Dr. Maura Cosetti.

Η γιατρός επικεντρώθηκε στην απώλεια ακοής, τόσο στους ενήλικους όσο και στα παιδιά, και
αναφέρθηκε και στις συγκεκριμένες αιτίες. Στην συνέχεια, επισήμανε πως η απώλεια ακοής έχει ως αποτέλεσμα την απομόνωση και την κατάθλιψη,
καθώς επίσης επηρεάζει και το μνημονικό και την διαύγεια του ατόμου. Κλείνοντας, η γιατρός ενημέρωσε τους ακροατές για τις
καινούργιες εξελίξεις και τις καινοτομίες στον χώρο θεραπείας.

Η Dr. Cosetti είναι Διευθύντρια του Ινστιτούτου Ώτων Κέντρο Εμφύτευση Κοχλία, στο Τμήμα Ωτορινολαρυγγολογίας-Χειρουργική
Κεφαλής και Αυχένα, Σύστημα Mount Sinai.

Η γιατρός είναι Επίκουρος Καθηγήτρια Ωτορινολαρυγγολογίας και Νευροχειρουργικής στην Ιατρική Σχολή Άϊκαν του Νοσοκομείου Mount
Sinai.

Είναι συμβεβλημένη με το Mount Sinai Hospital, με το New York Eye and Ear Infirmary of Mount Sinai και με το St. Luke's/Roosevelt.

On Tuesday, January 31, Dr. Maura Cosetti was the highly distinguished guest on the Mount Sinai Medical Show hosted
by FayKozas. The doctor spoke about hearing loss both in adults and children. Dr. Cosetti covered the specific causes and emphasized that hearing loss can have severe  psychological and social effects on a person, as it is also linked with loss of memory and cognitive development. In closing, the doctor informed the worldwide
audience about the major advancements and innovations regarding treatments.

Dr. Cosetti is Director of the Ear Institute Cochlear Implant Center, Department of Otolaryngology-Head and Neck
Surgery, Mount Sinai Health System. The doctor is Assistant Professor of Otolaryngology and Neurosurgery at the Icahn School of Medicine at Mount
Sinai.

The doctor is affiliated with Mount Sinai Hospital, New York Eye and Ear Infirmary of Mount Sinai, and with St. Luke's/Roosevelt.

The doctor's contact info:

Dr. Maura Cosetti
New York Eye and Ear Infirmary of Mount Sinai
380 2nd Avenue
New York, N.Y. 10010

(212)979-4542

YOU CAN DOWNLOAD THE SHOW ON THE FOLLOWING LINK

https://www.dropbox.com/s/jytm06fhqalypyw/rec0131-195526.mp3?dl=0

Ο Dr. Matthew Mori στον Hellas FM

Ο Dr. Matthew Mori στον Hellas FM

03.22.2017

Την Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου, εκλεκτός καλεσμένος στην εκπομπή του Mount Sinai με την Φαίη Κοζά ήταν ο παγκοσμίως διακεκριμένος γιατρός Dr. Matthew Mori.
Ο γιατρός επικεντρώθηκε στις φωνητικές χορδές και αρχικά εξήγησε στους ακροατές πως λειτουργούν για να παράγουν την φωνή μας.  Στην συνέχεια, αναφέρθηκε
στην παράλυση χορδών, μία πάθηση που οφείλεται κυρίως σε νευρολογικές αιτίες.  Ο γιατρός επισήμανε πως όταν το άτομο δυσκολεύεται να επικοινωνήσει, έχει ως
αποτέλεσμα το άγχος και την κατάθλιψη.  Πολλές φορές αναπτύσσονται κόμβοι ή πολύποδες στις χορδές, παθήσεις που επηρεάζουν επίσης την φωνή. 
Κλείνοντας, ο γιατρός ενημέρωσε τους ακροατές για τις θεραπευτικές αγώγες.

Ο Dr. Mori είναι Επίκουρος Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας στην Ιατρική Σχολή Άϊκαν του Νοσοκομείου Mount Sinai, Τμήμα Ωτορινολαρυγγολογίας, Χειρουργική Κεφαλής και Αυχένα. 

Ο Dr. Mori είναι συμβεβλημένος με το Mount Sinai Hospital, με το New York Eye and Ear Infirmary of Mount Sinai και με το Mount Sinai Beth Israel.

On Tuesday, February 7, Dr. Matthew Mori was the highly distinguished guest on the Mount Sinai Medical Show hosted by FayKozas.
Dr. Mori focused on the vocal cords and initially explained the fascinating process of how they produce the voice.  The doctor then discussed vocal cord paralysis, covering
the risk factors and causes, and mentioned that a person with a neurological condition, such as Parkinson's or multiple sclerosis, is more likely to develop the condition. 
The doctor also referred to the social and psychological repercussions related to vocal cord paralysis, as communication is vital between humans.
Many times, nodules or polyps on the vocal cords can affect the voice as well.  In closing, Dr. Mori discussed the various treatment modes and gave the worldwide audience
advice for a better quality of life.

Dr. Mori is Assistant Professor of Otolaryngology at the Icahn School of Medicine at Mount Sinai, Department of Otolaryngology-Head and Neck Surgery.

The doctor is affiliated with Mount Sinai Hospital, with New York Eye and Ear Infirmary of Mount Sinai, and with Mount Sinai Beth Israel.

The doctor's contact info:

Dr. Matthew Mori
New York Eye and Ear Infirmary of Mount Sinai
310 East 14th Street
New York, N.Y.  10003

(212)241-9425

Mount Sinai Beth Israel
10 Union Square East
New York, N.Y.  10003

(212)241-9425

YOU CAN DOWNLOAD THE SHOW ON THE FOLLOWING LINK

https://www.dropbox.com/s/3lbuzizf8xw9vz7/rec0203-080001.mp3?dl=0

O Dr Paul S. Lajos στον Hellas FM

O Dr Paul S. Lajos στον Hellas FM

03.21.2017

Την Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου, εκλεκτός καλεσμένος στην εκπομπή του Mount Sinai με την Φαίη Κοζά ήταν ο παγκοσμίως διακεκριμένος αγγειοχειρουργός Dr. Paul S. Lajos. 
Ο γιατρός αρχικά επικεντρώθηκε στο ανεύρύσμα της κοιλιακής αορτής, πάθηση που μπορεί να αποδειχθεί μοιραία όταν προκύψει ρήξη.  Το τσιγάρο είναι κύριος παράγοντας.  Ο γιατρός
συμβούλεψε τους ακροατές να δίνουν προσοχή στα συμπτώματα όταν παρουσιαστούν.  Στην συνέχεια, ο Dr. Lajos αναφέρθηκε επίσης στην εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση και εξήγησε στους ακροατές πως θέτει τη ζωή σε κίνδυνο όταν ο θρόμβος αποκολληθεί.  Κλείνοντας, ο γιατρός μίλησε για τις καινούργιες εξελίξεις και καινοτομίες στον χώρο θεραπείας.

Ο Dr. Lajos είναι Αναπληρωτής Επικεφαλής Αγγειοχειρουργικής στο Mount Sinai Queens.
Είναι Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής και Ακτινολογίας στην Ιατρική Σχολή Άϊκαν του Νοσοκομείου Mount Sinai.

On Tuesday, February 21, Dr. Paul S. Lajos, a highly distinguished vascular surgeon, was the guest on the Mount Sinai Medical Show, hosted by FayKozas.
The doctor initially spoke about abdominal aortic aneurysms, and explained that should an aneurysm rupture, it can prove fatal.  Smoking is one of the major risk factors.  The doctor
stressed the importance of recognizing the symptoms, as an early diagnosis can make a difference.  In the second part of the medical show, Dr. Lajos spoke about deep vein thrombosis and
emphasized that it can be life-threatening when a piece of the blood clot breaks off.  In closing, the doctor discussed the major advancements and innovations regarding treatments and gave
the worldwide audience advice for a better quality of life.

Dr. Lajos is Associate Chief of Vascular Surgery at Mount Sinai Queens.
The doctor is Assistant Professor of Surgery and Radiology at the Icahn School of Medicine at Mount Sinai.

The doctor's contact info:

Dr. Paul S. Lajos
Mount Sinai Queens
30-20 30th Avenue
Astoria, N.Y.  11102

(718)808-7700

Mount Sinai Hospital
5 East 98th Street
New York, N.Y.  10029

(212)241-5315

YOU CAN DOWNLOAD THE SHOW ON THE FOLLOWING LINK

https://www.dropbox.com/s/dgdsytvr0ufhi60/rec0221-200458.mp3?dl=0

Ο Dr Chelnis στον Hellas FM

Ο Dr Chelnis στον Hellas FM

03.10.2017

Την Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου, εκλεκτός καλεσμένος στην εκπομπή του Mount Sinai Hospital με την Φαίη Κοζά ήταν ο παγκοσμίως διακεκριμένος
γιατρός Dr. James Chelnis.
Ο γιατρός επικεντρώθηκε στις οφθαλμολογικές παθήσεις, συγκεκριμένα πρωτίστως στην πτώση βλεφάρων, με κύριες αιτίες τις νευρολογικές παθήσεις,
και στη συνέχεια στον καρκίνο των πλησιεστέρων νεύρων και μυών των οφθαλμών, επίσης με πιθανόν αποτέλεσμα την πτώση βλεφάρων.
Κλείνοντας, ο γιατρός μίλησε στους ακροατές για τις σημαντικές εξελίξεις και καινοτομίες στον χώρο θεραπείας.

Ο Dr. Chelnis είναι Επίκουρος Καθηγητής Οφθαλμολογίας στην Ιατρική Σχολή Άϊκαν του Νοσοκομείου Mount Sinai.

Ο γιατρός είναι συμβεβλημένος με το Mount Sinai Hospital και με το New York Eye and Ear Infirmary of Mount Sinai.


On Tuesday, February 28, Dr. James Chelnis was the highly distinguished guest on the Mount Sinai Medical Show hosted by FayKozas.
The doctor spoke about eye diseases, specifically droopy eyelids, caused by neurological diseases such as stroke and myasthenia gravis,
and continued the discussion by addressing cancer of the nerves and muscles near the eye, which can also result in droopy eyelids.
In closing, the doctor informed the worldwide audience about the major advancements and innovations regarding treatments.

Dr. Chelnis is Assistant Professor of Ophthalmology at the Icahn School of Medicine at Mount Sinai.

The doctor is affiliated with Mount Sinai Hospital and with New York Eye and Ear Infirmary of Mount Sinai.

The doctor's contact info:

Dr. James Chelnis
Ophthalmic Plastic Surgery
234 East 85th Street
New York, N.Y.  10028

(212)241-0939

Ophthalmology Faculty Practice
17 East 102nd Street
New York, N.Y.  10029

(212)241-0939

YOU CAN DOWNLOAD THE SHOW ON THE FOLLOWING LINk

https://www.dropbox.com/s/fnvykb5q0whi6f5/rec0228%20part1.mp3?dl=0

H Dr. Chantal Spencer στον Hellas FM

H Dr. Chantal Spencer στον Hellas FM

03.03.2017

Την Τρίτη, 24 Ιανουαρίου, εκλεκτή καλεσμένη στην εκπομπή του νοσοκομείου Mount Sinai με την Φαίη Κοζά ήταν η παγκοσμίως διακεκριμένη παιδίατρος Dr. Chantal Spencer. 
Η γιατρός επικεντρώθηκε στις παθήσεις παιδιών, όπως το άσθμα και τις διάφορες αλλεργίες, και επισήμανε πως συνήθως οφείλονται σε περιβαλλοντικές αιτίες.  Η Dr. Chantal τράβηξε ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον των ακροατών όταν αναφέρθηκε στη συσχέτιση ταχυδρομικού τομέα κατοικίας, χαμηλού εισοδήματος, και κρούσματα άσθματος.  Στη συνέχεια, η γιατρός ενημέρωσε τους ακροατές για την φαρμακευτική αγωγή και ανέφερε πως ακόμη καλύτερο θα ήταν η αποφυγή των ουσιών που προκαλούν τα κρούσματα άσθματος και αλλεργίας.

Η Dr. Chantal είναι Επίκουρος Καθηγήτρια Παιδιατρικής και Επίκουρος Καθηγήτρια Πνευμονικής και Εντατικής Φροντίδας στην Ιατρική Σχολή Άϊκαν του Νοσοκομείου Mount Sinai.

On Tuesday, January 24, Dr. Chantal Spencer, a highly distinguished pediatrician, was the guest on the Mount Sinai Medical Show hosted by Fay Kozas.
Dr. Chantal spoke about childhood illnesses, such as asthma and various allergies, and stressed that environmental factors are the major asthma triggers in children.
Of significant importance is the link between the various zip codes, low income, and frequency of hospitalizations for asthma.  In the course of the presentation, the doctor
informed the worldwide audience about the various medical treatments and stressed that it is more advisable to avoid contact with substances that contribute to the flare-up.

Dr. Chantal is Assistant Professor of Pediatrics and Assistant Professor of Pulmonary and Critical Care at the Icahn School of Medicine at Mount Sinai.

The doctor's contact info:

Dr. Chantal Spencer
5 East 98th Street
New York, N.Y.  10029

(212)241-7788

YOU CAN DOWNLOAD THE SHOW ON THE FOLLOWING LINK

https://www.dropbox.com/s/v88sb4872a3elji/rec0124-195751.mp3?dl=0

O Dr. Shimony στον Hellas FM

O Dr. Shimony στον Hellas FM

03.01.2017

Την Τρίτη, 17 Ιανουαρίου, εκλεκτός καλεσμένος στην εκπομπή του Mount Sinai με την Φαίη Κοζά ήταν ο παγκοσμίως διακεκριμένος καρδιολόγος Dr. Rony Shimony. 
Ο γιατρός επικεντρώθηκε στις καρδιαγγειακές παθήσεις και αρχικά ανέφερε πως η καρδιοπάθεια είναι η πρώτη αιτία θανάτου στις γυναίκες ανά όλον τον κόσμο, σύμφωνα με τις στατιστικές
του Οργανισμού Παγκόσμιας Υγείας.  Στη συνέχεια, μίλησε για παθήσεις του αγγειακού συστήματος, όπως εγκεφαλικά επεισόδια, καρδιακή ανεπάρκεια και κολπική μαρμαρυγή και ενημέρωσε τους ακροατές για τις εξελίξεις και τις καινοτομίες στον χώρο θεραπείας.  Κλείνοντας, ο Dr. Shimony αναφέρθηκε στης ΖΩΗΣ τα ΑΠΛΑ  7, επτά απλές οδηγίες για διατροφικές και ριζικές αλλαγές για μιά καλύτερη ποιότητα ζωής.

Ο Dr. Shimony είναι Επικεφαλής Διευθυντής Κλινικής Καρδιολογίας στο Νοσοκομείο Mount Sinai St. Luke's/Roosevelt, στο Τμήμα Mount Sinai Heart και Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής και Καρδιολογίας στην Ιατρική Σχολή Άϊκαν του Νοσοκομείου Mount Sinai.

On Tuesday, January 17th, Dr. Rony Shimony, a highly distinguished cardiologist, was the guest on the Mount Sinai Medical Show hosted by FayKozas.
Dr. Shimony spoke about cardiovascular diseases, specifically stroke, heart failure, and atrial fibrillation, and emphasized that cardiovascular disease is the number one killer of women around the world, according to the World Health Organization.  The doctor also referred to the direct and indirect costs of cardiovascular diseases and stroke, including health expenditures and lost productivity.  In closing, Dr. Shimony informed the worldwide audience about the major advancements and innovations in treatments and referred to LIFE'S SIMPLE 7--that are exactly just that--7 simple key health factors for a better quality of life.

Dr. Shimony is Director of Clinical Cardiology at Mount Sinai's St. Luke's/Roosevelt, Department of Mount Sinai Heart, and Associate Professor of Medicine and Cardiology
at the Icahn School of Medicine at Mount Sinai.

The doctor's contact info:

Dr. Rony Shimony
Mount Sinai Heart
425 West 59th Street
New York, N.Y.  10019

(212)752-2700

You can download the show on the following link

https://www.dropbox.com/s/adbf8njzyoh7ey8/FAY%20.mp3?dl=0

Η Dr. Yelena Globina στον HELLAS FM

Η Dr. Yelena Globina στον HELLAS FM

02.16.2017

Την Τρίτη, 10 Ιανουαρίου, εκλεκτή καλεσμένη στην εκπομπή του Mount Sinai με την Φαίη Κοζά ήταν η παγκοσμίως διακεκριμένη γιατρός Dr. Yelena Globina. 
Η γιατρός αναφέρθηκε πρωτίστως στους περιβαλλοντικούς κινδύνους υγείας, όπως τα φυτοφάρμακα και τα εντομοκτόνα.  Ενδιαφέρον προκάλεσε η αναφορά της γιατρού στη συσχέτιση
παιδικού άσθματος και εντομοκτόνων, αφού τα παιδιά που κατοικούν σε διαμερίσματα με κατσαρίδες και άλλα έντομα αναπνέουν τις διάφορες τοξικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για την εξόντωση των εντόμων.  Η γιατρός συνέχισε με το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, πιθανόν αποτέλεσμα εργασίας που απαιτεί επαναλαμβανόμενη κίνηση της χειρός.
Η γιατρός επίσης συμβούλεψε τους ακροατές για μιά καλύτερη ποιότητα ζωής.

Η Dr. Globina είναι Επίκουρος Κλινική Καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Ιατρικής και Δημόσιας Υγείας στην Ιατρική Σχολή Άϊκαν του Νοσοκομείου Mount Sinai.

On Tuesday, January 10, Dr. Yelena Globina was the highly distinguished guest on the Mount Sinai Medical Show hosted by FayKozas.
Dr. Globina initially spoke about environmental health hazards, such as pesticides and insecticides.  Of significant importance is the link between childhood asthma and
insecticides, as children who live in buildings infested with cockroaches and other pests, inhale the toxic substances used to wipe out the vermin.  In the course of the presentation, the doctor also referred to carpal tunnel syndrome, a nerve disorder of the hand, caused by repetitive motion. Dr. Globina also gave the worldwide listeners advice for a better quality of life.

Dr. Globina is Assistant Clinical Professor of Environmental Medicine and Public Health at the Icahn School of Medicine at Mount Sinai.

The doctor's contact info:

Dr. Yelena Globina
Selikoff Centers for Occupational Health
1468 Madison Avenue
New York, N.Y.  10029

(888)702-0630

and:

Staten Island Clinical Center
690 Castleton Avenue
Staten Island, N.Y.  10310

(888)702-0630

YOU CAN DOWNLOAD THE SHOW ON THE FOLLOWING LINK

https://www.dropbox.com/s/w5luuk3ynhvnn0l/rec0110-195554.mp3?dl=0

o Dr. Ninan Koshy στον Hellas FM

o Dr. Ninan Koshy στον Hellas FM

02.07.2017

Την Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου, εκλεκτός καλεσμένος για την εκπομπή του νοσοκομείου Mount Sinai με την Φαίη Κοζά ήταν ο παγκοσμίως διακεκριμένος χειρουργός Dr. Ninan Koshy.
Ο γιατρός επικεντρώθηκε στην υπερβολική παχυσαρκία, όχι απλά επιδημία, αλλά πανδημία, αφού τα ποσοστά εξακολουθούν να αυξάνονται, σύμφωνα με τον Οργανισμό Παγκόσμιας Υγείας.  Στην συνέχεια, ο γιατρός επισήμανε πως το υπέρβαρο άτομο διατρέχει αυξημένα ρίσκα για παθήσεις που θέτουν τη ζωή σε κίνδυνο και ενημέρωσε τους ακροατές για τις διάφορες χειρουργικές επεμβάσεις για την καταπολέμιση της παχυσαρκίας.

Ο Dr. Koshy είναι Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής στην Ιατρική Σχολή Άϊκαν του Νοσοκομείου Mount Sinai και είναι συμβεβλημένος με το Mount Sinai Hospital και με το
St. Luke's/Roosevelt.  Ο γιατρός έχει βραβευθεί πολλές φορές για τις προσφορές του στην ιατρική.

On Tuesday, December 20, Dr. Ninan Koshy, a highly distinguished surgeon, was the guest on the Mount Sinai Medical Show hosted by Fay Kozas.
Dr. Koshy focused on obesity, and explained that it is a pandemic as opposed to an epidemic since the statistics according to the World Health Organization continue to rise.   
The doctor emphasized  that a seriously overweight person is at greater risk for life-threatening medical conditions.  In closing, Dr. Koshy informed the worldwide audience about
bariatric surgery, an additional obesity treatment option.

Dr. Koshy is Assistant Professor of Surgery at the Icahn School of Medicine at Mount Sinai and he is affiliated with Mount Sinai Hospital and with St. Luke's/Roosevelt.
Dr. Koshy has received many honors and awards for his contributions to the field of medicine.

The doctor's contact info:

Dr. Ninan Koshy
1111 Amsterdam Avenue
New York, N.Y.  10025

(212)636-1000

And:

440 West 114th Street
New York, N.Y.  10025

(212)523-5295

ΥΟU CAN DOWNLOAD THE SHOW ON THE FOLLOWING LINK

https://www.dropbox.com/s/qqh6g9j1euadd9s/rec1220-200257.mp3?dl=0

Page 2 of 5

penta

 webempire 

toloukoumi

esquire