Ο Γιατρός στο σπίτι σας

Oct 21, 2018, 14:45
Ο γιατρός στο σπίτι σας/Mt Sinai με τη Φαίη Κοζά

Ο γιατρός στο σπίτι σας/Mt Sinai με τη Φαίη Κοζά (79)

O Δρ. Hernandez στον Hellas FM

O Δρ. Hernandez στον Hellas FM

07.19.2017

Την Τρίτη, 6 Ιουνίου, εκλεκτός καλεσμένος στην εκπομπή του νοσοκομείου Mount Sinai με την Φαίη Κοζά ήταν ο παγκοσμίως διακεκριμένος γιατρός Dr. Cameron Hernandez.
Ο γιατρός επικεντρώθηκε στην παροχή ιατρικής φροντίδας ειδικά στους ηλικιωμένους και στα αποκλεισμένα άτομα στην περιοχή του Manhattan, με τίτλο της ιατρικής εκπομπής
 "Ο Γιατρός Κατ' Οίκον".  Στην διάρκεια της εκπομπής, ο γιατρός αναφέρθηκε στις διάφορες παθήσεις που ευθύνονται για την απομόνωση των ατόμων, καθώς είναι περίπλοκες και σοβαρές. 
Αν ο ασθενής δεν δύναται να επισκεφθεί τον γιατρό, τότε ο γιατρός θα επισκεφθεί τον ασθενή.  Σημαντικοί στόχοι του προγράμματος "Ο Γιατρός Κατ' Οίκον" είναι η παροχή ιατρικής περίθαλψης
ώστε να βελτιωθεί η υγεία του ασθενή και να μπορέσει να παραμείνει στο σπιτικό περιβάλλον όσο περισσότερο μπορεί χωρίς να χρειαστεί να μπη σε οίκον ευηγηρίας.

Ο Dr. Hernandez είναι Ιατρικός Διευθυντής Περιπατητικής Περίθαλψης στο νοσοκομείο Mount Sinai και Αναπληρωτής Διευθυντής του Προγράμματος "Οι Γιατροί Κατ' Οίκον" Mount Sinai Hospital.

Ο Dr. Hernandez είναι Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής, Γηρηατρικής και Παρηγορητικής Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή Άϊκαν του νοσοκομείου Mount Sinai.

On Tuesday, June 6, Dr. Cameron Hernandez was the highly distinguished guest on the Mount Sinai Medical Show hosted by Fay Kozas.
The doctor spoke about the Mount Sinai Visiting Doctors Program, a team effort that delivers primary care to homebound elder adults with complex and
serious illnesses in the borough of Manhattan.  What it comes down to is, if the patient cannot go to the doctor, then the doctor will go to the patient. 
The significant goals of home health care include improving the health of the patient and assisting the patient to remain at home, avoiding hospitalization or admission to long-term care institutions.

Dr. Hernandez is Medical Director of Ambulatory Care, Mount Sinai Hospital and Assistant Director of the Mount Sinai Visiting Doctors Program/Chelsea-Village House Call Program.

The doctor is Assistant Professor of Medicine, Geriatrics and Palliative Medicine at the Icahn School of Medicine at Mount Sinai.

For information call:

Dr. Cameron Hernandez
Mount Sinai Visiting Doctors Program
(212)241-4141

ΥΟU CAN DOWNLOAD THE SHOW ON THE FOLLOWING LINK

https://www.dropbox.com/s/1gcl0d5s93k8hkx/rec0606-200034.mp3?dl=0 


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

O Dr. Rastinehad στον Hellas FM

O Dr. Rastinehad στον Hellas FM

07.10.2017

Την Τρίτη, 16 Μαϊου, εκλεκτός καλεσμένος στην εκπομπή του νοσοκομείου Mount Sinai με την Φαίη Κοζά ήταν ο παγκοσμίως διακεκριμένος γιατρός Dr. Art Rastinehad. 
Ο γιατρός επικεντρώθηκε σε μία πάθηση που απασχολεί τον ανδρικό πληθυσμό--ο καρκίνος του προστάτη.  Αρχικά, ο γιατρός αναφέρθηκε στο τεστ PSA και εξήγησε στους ακροατές
πως μία υψηλή τιμή δεν εννοεί διάγνωση καρκίνου.  Καλό θα είναι να γίνει και τεστ με μαγνητική τομογραφία και το 4Κ για πιο σίγουρη διάγνωση.  Στην συνέχεια της ιατρικής εκπομπής,
ο Dr. Rastinehad ενημέρωσε τους ακροατές για τις καινούργιες εξελίξεις και καινοτομίες στον χώρο θεραπείας, όπως HIFU, που με υψηλής έντασης κύματα υπέρηχου, στοχεύει και καταστρέφει
τον ιστό του καρκίνου.  Σημαντικές επίσης ήταν οι συμβουλές του γιατρού για μιά καλύτερη ποιότητα ζωής.

Ο Dr. Rastinehad είναι Διευθυντής Στοχευμένης Θεραπείας και Επεμβατικής Ουρολογικής Ογκολογίας στο Σύστημα Mount Sinai.

Ο γιατρός είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας και Ακτινολογίας στην Ιατρική Σχολή Άϊκαν του Νοσοκομείου Mount Sinai.

On Tuesday, May 16, Dr. Art Rastinehad was the highly distinguished guest on the Mount Sinai Medical Show hosted by Fay Kozas.
The doctor discussed a medical topic that pertains to the male population--cancer of the prostate.  Initially, the doctor mentioned that a high PSA score does not necessarily mean that the man has prostate cancer
and recommended an MRI and a 4K as follow-up diagnostic tests.  In the course of the medical show, Dr. Rastinehad also discussed the major advancements and innovations regarding treatment, such as the
new HIFU device that uses high-intensity ultrasound waves to destroy cancerous prostate tissue.  In closing, Dr. Rastinehad gave the worldwide audience advice for a better quality of life.

Dr. Rastinehad is Director of Focal Therapy and Interventional Urologic Oncology in the Mount Sinai Health System.

Dr. Rastinehad is Associate Professor of Urology and Radiology at the Icahn School of Medicine at Mount Sinai.

The doctor's contact info:

Dr. Art Rastinehad
625 Madison Avenue
New York, N.Y.  10022

(212)241-4812 and (212)241-9955

YOU CAN DOWNLOAD THE SHOW ON THE FOLLOWING LINK

https://www.dropbox.com/s/lkqud0nf6sde38p/rec0516-200323.mp3?dl=0

O Dr. George Wanna και Dr. David Lee στον Ηellas FM

O Dr. George Wanna και Dr. David Lee στον Ηellas FM

06.28.2017

Την Τρίτη, 2 Μαϊου, εκλεκτοί καλεσμένοι στην εκπομπή του Mount Sinai με την Φαίη Κοζά ήταν οι παγκοσμίως διακεκριμένοι γιατροί Dr. George Wanna και Dr. David Lee.
Ο Dr. Wanna επικεντρώθηκε στα ακουστικά νευρινώματα, καλοήθεις όγκοι στο κρανιακό νεύρο που εντούτοις προκαλούν βλάβες στον εγκέφαλο όπως αναπτύσσονται. 
Ο γιατρός επίσης κάλυψε τις αιτίες και τους παράγοντες και ανέφερε πως στον χώρο θεραπείας εφαρμόζεται χειρουργική αγωγή.  Σημαντική είναι η άσκηση για την υγεία του μυαλού όπως και για το σώμα.
WANNA.jpg
Ο Dr. Wanna είναι Καθηγητής και Ανώτατος Επικεφαλής Διευθυντής στο Τμήμα Ωτορινολαρυγγολογίας στο New York Eye and Ear Infirmary of Mount Sinai και στο Mount Sinai Beth Israel,
Επικεφαλής του Τμήματος Ωτολογίας-Νευροτολογίας, Σύστημα Mount Sinai και Διευθυντής του Κέντρου Ακοής και Ισορροπίας και του Ινστιτούτου Ώτων, Σύστημα Mount Sinai.
Ο Dr. Wanna είναι Ανώτερος Καθηγητής Νευροχειρουργικής και Ωτορινολαρυγγολογίας στην Ιατρική Σχολή Άϊκαν του Νοσοκομείου Mount Sinai.

Ο Dr. Lee μίλησε για το μελάνωμα και τους διάφορους καρκίνους του δέρματος, αφού ο Μάϊος έχει καθοριστεί ως "Ο Μήνας για την Ενημέρωση Καρκίνου του Δέρματος". 
Ο γιατρός εξήγησε στους ακροατές πως ακριβώς το υπεριώδης φως του ήλιου καταστρέφει το DNA και επισήμανε ότι χρειάζεται προσοχή στα σημάδια που "κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου". 

LEE.jpg
Κλείνοντας, ανέφερε τις διάφορες θεραπευτικές αγωγές και έδοσε στους ακροατές συμβουλές για μιά καλύτερη ποιότητα ζωής και υγιέστατο δέρμα.

Ο Dr. Lee είναι Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής και Χειρουργικής Ογκολογίας στην Ιατρική Σχολή Άϊκαν του Νοσοκομείου Mount Sinai και μέλλος στο "Κέντρο Μελανώματος και Καρκίνου του Δέρματος"
του Καρκινικού Ινστιτούτου Tisch στο Νοσοκομείο Mount Sinai.

On Tuesday, May 2nd, Dr. George Wanna and Dr. David Lee were the distinguished guests on the Mount Sinai Medical Show hosted by FayKozas.
Dr. Wanna spoke about acoustic neuromas, benign tumors that develop in the cranial nerve.  Even though they are non-cancerous, they can still cause damage as they grow. 
The doctor also discussed the causes and risk factors as well as the surgical treatment modes.  In closing, Dr. Wanna mentioned that physical exercise is just as important for a healthy brain as it is for a healthy body.

Dr. Wanna is Professor and Chair of the Department of Otolaryngology at the New York Eye and Ear Infirmary of Mount Sinai and Beth Israel,
Chief of the Division of Otology-Neurotology, Mount Sinai Health System and Director of the Hearing and Balance Center and the Ear Institute at the Mount Sinai Health System.
Dr. Wanna is Senior Faculty of Neurosurgery and Otolaryngology at the Icahn School of Medicine at Mount Sinai.

Dr. Lee spoke about melanoma and skin cancers, being that May has been designated "Skin Cancer Awareness Month".  The doctor discussed the causes of skin cancer and explained how the sun's UV rays
destroy DNA.  It is important to be aware of the "ABCDE" signs of skin cancer.  The doctor also spoke about the various treatment overviews and gave the worldwide audience advice for a better quality of life and
healthy skin.

Dr. Lee is Assistant Professor of Surgery and Surgical Oncology at the Icahn School of Medicine at Mount Sinai and a member of the multidisciplinary team of the Melanoma and Skin Cancer Center of the
Tisch Cancer Institute at Mount Sinai.

The doctors' contact info:

Dr. George Wanna
380 Second Avenue
New York, N.Y.  10010

(212)979-4542

And:

310 East 14th Street
New York, N.Y.  10003

(212)979-4542

Dr. David Lee
Hess Center for Science and Medicine
1470 Madison Avenue, at 102nd Street, 3rd floor
New York, N.Y.  10028 

(212)241-2891

Flushing Office
135-16 Roosevelt Avenue
Flushing, N.Y.  11354

(212)241-2891

YOU CAN DOWNLOAD THE SHOW ON THE FOLLOWING LINK

https://www.dropbox.com/s/ci34wf0e2aaa1cr/KOZA%2005-2.mp3?dl=0

Oι Dr. Ofer Jacobowitz και Dr. Michael Ross στον Hellas FM

Oι Dr. Ofer Jacobowitz και Dr. Michael Ross στον Hellas FM

06.02.2017

Την Τρίτη, 25 Απριλίου, εκλεκτοί καλεσμένοι στην εκπομπή του νοσοκομείου Mount Sinai με την Φαίη Κοζά ήταν οι διακεκριμένοι γιατροί Dr. Ofer Jacobowitz και Dr. Michael Ross.
Κατ'αρχάς, ο Dr. Ofer Jacobowitz μίλησε για την υπνική άπνοια, μία σοβαρή δυσλειτουργία που διακόπτει την αναπνοή κατά την ώρα του ύπνου με σοβαρά επακόλουθα όταν παραμελhθεί. 

jacobowicz.jpg


Στην συνέχεια της εκπομπής, ο γιατρός αναφέρθηκε στις αιτίες και στους παράγοντες και ενημέρωσε τους ακροατές για τις καινούργιες εφευρέσεις στον θεραπευτικό τομέα, όπως το μηχάνημα CPAP
το οποίον βοηθάει την ροή του αέρα στους αεραγωγούς.
Την δεύτερη ώρα της ιατρικής εκπομπής, ο Dr. Michael Ross μίλησε για τα νεφρά, συγκεκριμένα για το σύνδρομο πολυκυστικών νεφρών μία κληρονομική πάθηση είτε από τον ένα γονέα είτε και από τους δύο γονείς.
Οι κύστεις στα νεφρά εμποδίζουν την λειτουργηκότητα των νεφρών με σοβαρές επιπλοκές.   Όσον για την θεραπευτική αγωγή, δυστυχώς οι επιλογές συμπεριλαμβάνουν είτε την αιμοκάθαρση εφ'όρου ζωής κατόπιν κατάρρευσης των νεφρών είτε μεταμόσχευση νεφρού. 

Ο Dr. Ofer Jacobowitz είναι Επίκουρος Κλινικός Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας στην Ιατρική Σχολή Άϊκαν του νοσοκομείου Mount Sinai.

Ο Dr. Michael Ross είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής και Νεφρολογίας στην Ιατρική Σχολή Άϊκαν του νοσοκομείου Mount Sinai.
ros.jpg
On Tuesday, April 25, Dr. Ofer Jacobowitz and Dr. Michael Ross were the distinguished guests on the Mount Sinai Medical Show hosted by FayKozas.
Dr. Ofer Jacobowitz spoke about sleep apnea, a serious condition where breathing is interrupted during sleep.  The doctor covered the causes and risk factors and informed the worldwide audience
about the innovations in treatment, such as the CPAP machine that increases air pressure in the person's throat, making breathing easier.
Dr. Michael Ross spoke about polycystic kidney disease, a genetic condition inherited either from one parent or both parents.  The non-cancerous cysts in the kidneys interfere with the function of the kidneys
and can cause serious complications.  The doctor explained that the treatment options include dialysis following kidney failure or getting a kidney transplant at the end stages of the disease.

Dr. Ofer Jacobowitz is Assistant Clinical Professor of Otolaryngology at the Icahn School of Medicine at Mount Sinai.

Dr. Michael Ross is Associate Professor of Medicine and Nephrology at the Icahn School of Medicine at Mount Sinai.

The doctors' contact info:

Dr. Ofer Jacobowitz
261 5th Avenue
New York, N.Y.  10016

(212)679-3499

Και το γραφείο στο Middletown, N.Y.  (Upstate) με τηλέφωνο(888)350-1368

Dr. Michael Ross
Annenberg Building   23rd Floor
1468 Madison Avenue
New York, N.Y.  10029

(212)241-0131

YOU CAN DOWNLOAD THE SHOW ON THE FOLLOWING LINK

https://www.dropbox.com/s/e2fbqeze1es15cj/KOZA.mp3?dl=0

O Dr. Nunez στον Hellas FM

O Dr. Nunez στον Hellas FM

06.02.2017

Την Τρίτη, 18 Απριλίου,  εκλεκτός καλεσμένος στην  εκπομπή του Mount Sinai με την Φαίη Κοζά ήταν ο παγκοσμίως  διακεκριμένος χειρούργος Dr. Domingo  Nunez.  Την πρώτη ώρα της ιατρικής εκπομπής ο Dr. Nunez επικεντρώθηκε στην χοληδόχο  κύστη και στους χολόλιθους. Συγκεκριμένα, οι γυναίκες διατρέχουν αυξημένα ρίσκα  από τους άντρες κατά  δύο φορές, κάτι που οφείλεται  στις ορμόνες και στις πολλαπλές  κυήσεις και χρειάζεται προσοχή  για αποφυγή επιπλοκών και στα δύο φύλλα.  Την δεύτερη ώρα της ιατρικής εκπομπής ο Dr. Nunez μίλησε για την εντερική ισχαιμία, μία πάθηση που χαρακτηρίζεται από μειωμένη παροχή αίματος στα έντερα. Στόχος της θεραπείας  είναι η επαναφορά της ροής του αίματος στα έντερα. Ο Dr. Nunez είναι συμβεβλημένος μ ε το Mount Sinai Hospital  και με το Mount Sinai St. Luke's/Roosevelt.  Ο γιατρός είναι  Ανώτατος Διευθυντής, Τμήμα  Χειρουργικής στο Mount Sinai St.  Luke's/Roosevelt και Επίκουρος  Καθηγητής Χειρουργικής στην Ιατρική Σχολή Άϊκαν του  Νοσοκομείου Mount Sinai.

 On Tuesday, April 18th, Dr. Domingo  Nunez was the highly distinguished guest on the Mount Sinai  Medical Show hosted by Fay Kozas.  Initially, Dr. Nunez spoke  about the gallbladder and gallstones, with women being more predisposed for gallstones than men due to the possibility of high-dose estrogen therapy and multiple pregnancies. The doctor  advised the audience to pay close attention to the symptoms  so as to avoid any complications. In the second part of the show, Dr.  Nunez spoke about intestinal ischemia, poor circulation in  the vessels supplying blood flow to the intestines. Dr. Nunez explained that the goal of  therapy is to re-open the artery to allow adequate blood  flow to the intestine so it will work properly before  permanent damage is done.  Dr. Nunez is affiliated with Mount  Sinai Hospital and with Mount Sinai St. Luke's/Roosevelt.  Dr. Nunez is Site Director, Department  of Surgery, Mount Sinai St. Luke's/Roosevelt and Assistant  Professor of Surgery at the Icahn School of Medicine at  Mount Sinai.  The doctor's contact info: 

Dr. Domingo Nunez  1111 Amsterdam Avenue New York, N.Y. 10027  (212)523-2717

YOU CAN DOWNLOAD THE SHOW ON THE FOLLOWING LINK

https://www.dropbox.com/s/yi17b7y9o3xmnta/NUNEZ%20KOZA.mp3?dl=0

H DR Βενετία Ζαχαρίου στον Hellas FM

H DR Βενετία Ζαχαρίου στον Hellas FM

05.24.2017

Την Τρίτη, 4 Απριλίου, εκλεκτή καλεσμένη στην εκπομπή του Mount Sinai με την Φαίη Κοζά ήταν η παγκοσμίως διακεκριμένη ερευνήτρια Δρ. Βενετία Ζαχαρίου. 
Η Δρ. Ζαχαρίου επικεντρώθηκε στις μελέτες που έγιναν στο εργαστήριό της, μαζύ με την ομάδα της, συγκεκριμένα επάνω στο θέμα της συσχέτισης χρόνιου πόνου και κατάθλιψης. 
Στην σημαντική αυτή μελέτη έλαβαν μέρος ποντικοί.  Οι ποντικοί κατ'αρχάς είχαν κάποια βλάβη στο περιφερικό νευρολογικό σύστημα και με την επίμονη συνέχεια του πόνου,
παρουσίασαν συμπτώματα κατάθλιψης και άγχους όμοια με τα συμπτώματα του ανθρώπινου γένους.
Το συμπέρασμα της όλης μελέτης υποστηρίζει πως ο χρόνιος πόνος εκπυρσοκροτεί προσαρμοστικές αλλαγές στις περιοχές του εγκεφάλου που συνδέονται με την κατάθλιψη και το άγχος. 
 Η Δρ. Ζαχαρίου και η ομάδα ερευνητών ευελπιστούν πως η όλη αυτή μελέτη θα είναι σημαντική στην εφεύρεση καλύτερων φαρμάκων για τα άτομα που υποφέρουν από χρόνιο πόνο.

Η Δρ. Ζαχαρίου είναι Αναπληρωτής Καθηγήτρια Νευροεπιστήμης στην Ιατρική Σχολή Άϊκαν του Νοσοκομείου Mount Sinai.

On Tuesday, April 4, Dr. Venetia Zachariou was the highly distinguished guest on the Mount Sinai Medical Show, hosted by Fay Kozas.
Dr. Zachariou discussed the studies that she and her team have conducted in her lab, focusing on the link between chronic pain and depression.
The subjects in this significant study were mice with pre-existing damage to the peripheral nervous system.  The studies showed that as a result of
the persistent chronic pain due to the damage, the mice began to exhibit symptoms of depression and anxiety similar to those that present in humans.
In conclusion, the study found that chronic pain can induce adaptive changes in the regions of the brain that are linked to depression and anxiety.
Dr. Zachariou and her team are hopeful that this study will lead to the invention of better drugs for all those who suffer from chronic pain.

Dr. Zachariou is Assistant Professor of Neuroscience at the Icahn School of Medicine at Mount Sinai.

YOU CAN DOWNLOAD THE SHOW ON THE FOLLOWING LINK

https://www.dropbox.com/s/wtl100nbyknebpr/rec0404-200249.mp3?dl=0


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

O Dr.  Gustavo Fernandez-Ranvier στον Hellas FM

O Dr. Gustavo Fernandez-Ranvier στον Hellas FM

05.05.2017

Την Τρίτη, 21 Μαρτίου, εκλεκτός καλεσμένος στην εκπομπή του Mount Sinai με την Φαίη Κοζά ήταν ο παγκοσμίως διακεκριμένος χειρούργος Dr.  Gustavo Fernandez-Ranvier. 
Ο γιατρός επικεντρώθηκε σε γαστρεντερολογικό θέμα, συγκεκριμένα την γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση.  Αρχικά, ο γιατρός εξήγησε στους ακροατές πως η παλινδρόμηση
επιδεινώνεται όταν έχει διαγνωστεί στον ασθενή και διαφραγματοκήλη αλλά και επιπροσθέτως παράγοντες είναι η παχυσαρκία και ορισμένες συμπεριφορές, όπως το τσιγάρο και το αλκοόλ. 
Κλείνοντας, ο Dr. Fernandez-Ranvier αναφέρθηκε και στις καινούργιες εξελίξεις και καινοτομίες στον χώρο θεραπείας, συγκεκριμένα την λαπαροσκοπική χειρουργική και συμβουλεψε τους ακροατές για
μιά καλύτερη ποιότητα ζωής.

Ο Dr. Fernandez-Ranvier είναι Επίκουρος Καθηγητής Μεταβολισμού, Ενδοκρινής και Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής στην Ιατρική Σχολή Άϊκαν του νοσοκομείου Mount Sinai.

On Tuesday, March 21, Dr. Gustavo Fernandez-Ranvier was the highly distinguished guest on the Mount Sinai Medical Show hosted by FayKozas.  The doctor discussed gastroesophageal reflux disease (GERD)
and explained that GERD is a condition where acid flows out of the stomach back to the esophagus.  Initially, the doctor addressed the causes and risk factors and mentioned that hiatal hernia contributes to GERD as do certain behaviors, such as smoking and excessive alcohol abuse.  In closing, Dr. Fernandez-Ranvier discussed the major advancements and innovations in treatments, specifically laparoscopic surgery.

Dr. Fernandez-Ranvier is Assistant Professor of Metabolic, Endocrine and Minimally Invasive Surgery at the Icahn School of Medicine at Mount Sinai.

The doctor's contact info:

Dr. Gustavo Fernandez-Ranvier
1470 Madison Avenue
New York, N.Y.  10029
(212)824-2350

5 East 98th Street
New York, N.Y.  10029
(212)824-2350

Mount Sinai Queens
25-20 30th Avenue
Astoria, N.Y.  11102
(718)808-7700

YOU CAN DOWNLOAD THE SHOW ON THE FOLLOWING LINK

https://www.dropbox.com/s/yrafrqe7v8p094g/rec0321-202208.mp3?dl=0

H Dr. Meenakashi Gupta στον Hellas FM

H Dr. Meenakashi Gupta στον Hellas FM

04.21.2017

Την Τρίτη, 7 Μαρτίου, εκλεκτή καλεσμένη στην εκπομπή του Mount Sinai ήταν η παγκοσμίως διακεκριμένη οφθαλμίατρος, Dr. Meenakashi Gupta.
Αρχικά, η γιατρός επικεντρώθηκε στην ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας, μία πάθηση που προκαλεί απώλεια όρασης στο κέντρο του οπτικού πεδίου, και που οφείλεται κυρίως
στην προχωρημένη ηλικία.  Στην συνέχεια, η Dr. Gupta αναφέρθηκε και στην διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, κάτι που μπορεί να προκαλέσει την αποκόλληση αμφιβληστροειδή.
Κλείνοντας, η γιατρός έδωσε στο ακροατήριο συμβουλές για την διατήρηση της όρασης και επισήμανε ότι πρέπει να προσέχουμε τα μάτια μας "ως κόρη οφθαλμού".

57a28f75-ad2b-44fc-9c41-bcd981e7783ezoom.jpg
Η Dr. Gupta είναι Επίκουρος Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας στην Ιατρική Σχολή Άϊκαν του Νοσοκομείου Mount Sinai.

Η γιατρός είναι συμβεβλημένη με το Mount Sinai Hospital και με το New York Eye and Ear Infirmary of Mount Sinai.

On Tuesday, March 7,  Dr. Meenakashi Gupta was the highly distinguished guest on the Mount Sinai Medical Show, hosted by FayKozas.
Initially, the doctor spoke about age-related macular degeneration, a condition that causes loss in the center of the field of vision.  In the course of the presentation,
Dr. Gupta also spoke about diabetic retinopathy, a condition where the blood vessels in the retina weaken, causing the retina to become detached.
In closing, Dr. Gupta stressed the importance of an annual eye examination for the preservation of sight.

Dr. Gupta is Assistant Professor of Ophthalmology at the Icahn School of Medicine at Mount Sinai.

The doctor is affiliated with Mount Sinai Hospital and with New York Eye and Ear Infirmary of Mount Sinai.

The doctor's contact info:

New York Eye and Ear Infirmary of Mount Sinai
310 East 14th Street
New York, N.Y.  10003

(212)979-4600

Columbus Circle Office
200 West 57th Street
New York, N.Y.  10019

(212)957-6933

Upper East Side Office
234 East 85th Street
New York, N.Y.  10028

(212)731-3355

YOU CAN DOWNLOAD THE SHOW ON THE FOLLOWING LINK

https://www.dropbox.com/s/s7l4jh6k285qcmg/rec0307-200422.mp3?dl=0

Page 3 of 6

penta

 webempire 

esquire