Ο Γιατρός στο σπίτι σας

Feb 20, 2024, 17:19
Ο γιατρός στο σπίτι σας/Mt Sinai με τη Φαίη Κοζά

Ο γιατρός στο σπίτι σας/Mt Sinai με τη Φαίη Κοζά (118)

Oι Dr. Ofer Jacobowitz και Dr. Michael Ross στον Hellas FM

Oι Dr. Ofer Jacobowitz και Dr. Michael Ross στον Hellas FM

06.02.2017

Την Τρίτη, 25 Απριλίου, εκλεκτοί καλεσμένοι στην εκπομπή του νοσοκομείου Mount Sinai με την Φαίη Κοζά ήταν οι διακεκριμένοι γιατροί Dr. Ofer Jacobowitz και Dr. Michael Ross.
Κατ'αρχάς, ο Dr. Ofer Jacobowitz μίλησε για την υπνική άπνοια, μία σοβαρή δυσλειτουργία που διακόπτει την αναπνοή κατά την ώρα του ύπνου με σοβαρά επακόλουθα όταν παραμελhθεί. 

jacobowicz.jpg


Στην συνέχεια της εκπομπής, ο γιατρός αναφέρθηκε στις αιτίες και στους παράγοντες και ενημέρωσε τους ακροατές για τις καινούργιες εφευρέσεις στον θεραπευτικό τομέα, όπως το μηχάνημα CPAP
το οποίον βοηθάει την ροή του αέρα στους αεραγωγούς.
Την δεύτερη ώρα της ιατρικής εκπομπής, ο Dr. Michael Ross μίλησε για τα νεφρά, συγκεκριμένα για το σύνδρομο πολυκυστικών νεφρών μία κληρονομική πάθηση είτε από τον ένα γονέα είτε και από τους δύο γονείς.
Οι κύστεις στα νεφρά εμποδίζουν την λειτουργηκότητα των νεφρών με σοβαρές επιπλοκές.   Όσον για την θεραπευτική αγωγή, δυστυχώς οι επιλογές συμπεριλαμβάνουν είτε την αιμοκάθαρση εφ'όρου ζωής κατόπιν κατάρρευσης των νεφρών είτε μεταμόσχευση νεφρού. 

Ο Dr. Ofer Jacobowitz είναι Επίκουρος Κλινικός Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας στην Ιατρική Σχολή Άϊκαν του νοσοκομείου Mount Sinai.

Ο Dr. Michael Ross είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής και Νεφρολογίας στην Ιατρική Σχολή Άϊκαν του νοσοκομείου Mount Sinai.
ros.jpg
On Tuesday, April 25, Dr. Ofer Jacobowitz and Dr. Michael Ross were the distinguished guests on the Mount Sinai Medical Show hosted by FayKozas.
Dr. Ofer Jacobowitz spoke about sleep apnea, a serious condition where breathing is interrupted during sleep.  The doctor covered the causes and risk factors and informed the worldwide audience
about the innovations in treatment, such as the CPAP machine that increases air pressure in the person's throat, making breathing easier.
Dr. Michael Ross spoke about polycystic kidney disease, a genetic condition inherited either from one parent or both parents.  The non-cancerous cysts in the kidneys interfere with the function of the kidneys
and can cause serious complications.  The doctor explained that the treatment options include dialysis following kidney failure or getting a kidney transplant at the end stages of the disease.

Dr. Ofer Jacobowitz is Assistant Clinical Professor of Otolaryngology at the Icahn School of Medicine at Mount Sinai.

Dr. Michael Ross is Associate Professor of Medicine and Nephrology at the Icahn School of Medicine at Mount Sinai.

The doctors' contact info:

Dr. Ofer Jacobowitz
261 5th Avenue
New York, N.Y.  10016

(212)679-3499

Και το γραφείο στο Middletown, N.Y.  (Upstate) με τηλέφωνο(888)350-1368

Dr. Michael Ross
Annenberg Building   23rd Floor
1468 Madison Avenue
New York, N.Y.  10029

(212)241-0131

YOU CAN DOWNLOAD THE SHOW ON THE FOLLOWING LINK

https://www.dropbox.com/s/e2fbqeze1es15cj/KOZA.mp3?dl=0

O Dr. Nunez στον Hellas FM

O Dr. Nunez στον Hellas FM

06.02.2017

Την Τρίτη, 18 Απριλίου,  εκλεκτός καλεσμένος στην  εκπομπή του Mount Sinai με την Φαίη Κοζά ήταν ο παγκοσμίως  διακεκριμένος χειρούργος Dr. Domingo  Nunez.  Την πρώτη ώρα της ιατρικής εκπομπής ο Dr. Nunez επικεντρώθηκε στην χοληδόχο  κύστη και στους χολόλιθους. Συγκεκριμένα, οι γυναίκες διατρέχουν αυξημένα ρίσκα  από τους άντρες κατά  δύο φορές, κάτι που οφείλεται  στις ορμόνες και στις πολλαπλές  κυήσεις και χρειάζεται προσοχή  για αποφυγή επιπλοκών και στα δύο φύλλα.  Την δεύτερη ώρα της ιατρικής εκπομπής ο Dr. Nunez μίλησε για την εντερική ισχαιμία, μία πάθηση που χαρακτηρίζεται από μειωμένη παροχή αίματος στα έντερα. Στόχος της θεραπείας  είναι η επαναφορά της ροής του αίματος στα έντερα. Ο Dr. Nunez είναι συμβεβλημένος μ ε το Mount Sinai Hospital  και με το Mount Sinai St. Luke's/Roosevelt.  Ο γιατρός είναι  Ανώτατος Διευθυντής, Τμήμα  Χειρουργικής στο Mount Sinai St.  Luke's/Roosevelt και Επίκουρος  Καθηγητής Χειρουργικής στην Ιατρική Σχολή Άϊκαν του  Νοσοκομείου Mount Sinai.

 On Tuesday, April 18th, Dr. Domingo  Nunez was the highly distinguished guest on the Mount Sinai  Medical Show hosted by Fay Kozas.  Initially, Dr. Nunez spoke  about the gallbladder and gallstones, with women being more predisposed for gallstones than men due to the possibility of high-dose estrogen therapy and multiple pregnancies. The doctor  advised the audience to pay close attention to the symptoms  so as to avoid any complications. In the second part of the show, Dr.  Nunez spoke about intestinal ischemia, poor circulation in  the vessels supplying blood flow to the intestines. Dr. Nunez explained that the goal of  therapy is to re-open the artery to allow adequate blood  flow to the intestine so it will work properly before  permanent damage is done.  Dr. Nunez is affiliated with Mount  Sinai Hospital and with Mount Sinai St. Luke's/Roosevelt.  Dr. Nunez is Site Director, Department  of Surgery, Mount Sinai St. Luke's/Roosevelt and Assistant  Professor of Surgery at the Icahn School of Medicine at  Mount Sinai.  The doctor's contact info: 

Dr. Domingo Nunez  1111 Amsterdam Avenue New York, N.Y. 10027  (212)523-2717

YOU CAN DOWNLOAD THE SHOW ON THE FOLLOWING LINK

https://www.dropbox.com/s/yi17b7y9o3xmnta/NUNEZ%20KOZA.mp3?dl=0

H DR Βενετία Ζαχαρίου στον Hellas FM

H DR Βενετία Ζαχαρίου στον Hellas FM

05.24.2017

Την Τρίτη, 4 Απριλίου, εκλεκτή καλεσμένη στην εκπομπή του Mount Sinai με την Φαίη Κοζά ήταν η παγκοσμίως διακεκριμένη ερευνήτρια Δρ. Βενετία Ζαχαρίου. 
Η Δρ. Ζαχαρίου επικεντρώθηκε στις μελέτες που έγιναν στο εργαστήριό της, μαζύ με την ομάδα της, συγκεκριμένα επάνω στο θέμα της συσχέτισης χρόνιου πόνου και κατάθλιψης. 
Στην σημαντική αυτή μελέτη έλαβαν μέρος ποντικοί.  Οι ποντικοί κατ'αρχάς είχαν κάποια βλάβη στο περιφερικό νευρολογικό σύστημα και με την επίμονη συνέχεια του πόνου,
παρουσίασαν συμπτώματα κατάθλιψης και άγχους όμοια με τα συμπτώματα του ανθρώπινου γένους.
Το συμπέρασμα της όλης μελέτης υποστηρίζει πως ο χρόνιος πόνος εκπυρσοκροτεί προσαρμοστικές αλλαγές στις περιοχές του εγκεφάλου που συνδέονται με την κατάθλιψη και το άγχος. 
 Η Δρ. Ζαχαρίου και η ομάδα ερευνητών ευελπιστούν πως η όλη αυτή μελέτη θα είναι σημαντική στην εφεύρεση καλύτερων φαρμάκων για τα άτομα που υποφέρουν από χρόνιο πόνο.

Η Δρ. Ζαχαρίου είναι Αναπληρωτής Καθηγήτρια Νευροεπιστήμης στην Ιατρική Σχολή Άϊκαν του Νοσοκομείου Mount Sinai.

On Tuesday, April 4, Dr. Venetia Zachariou was the highly distinguished guest on the Mount Sinai Medical Show, hosted by Fay Kozas.
Dr. Zachariou discussed the studies that she and her team have conducted in her lab, focusing on the link between chronic pain and depression.
The subjects in this significant study were mice with pre-existing damage to the peripheral nervous system.  The studies showed that as a result of
the persistent chronic pain due to the damage, the mice began to exhibit symptoms of depression and anxiety similar to those that present in humans.
In conclusion, the study found that chronic pain can induce adaptive changes in the regions of the brain that are linked to depression and anxiety.
Dr. Zachariou and her team are hopeful that this study will lead to the invention of better drugs for all those who suffer from chronic pain.

Dr. Zachariou is Assistant Professor of Neuroscience at the Icahn School of Medicine at Mount Sinai.

YOU CAN DOWNLOAD THE SHOW ON THE FOLLOWING LINK

https://www.dropbox.com/s/wtl100nbyknebpr/rec0404-200249.mp3?dl=0


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

O Dr.  Gustavo Fernandez-Ranvier στον Hellas FM

O Dr. Gustavo Fernandez-Ranvier στον Hellas FM

05.05.2017

Την Τρίτη, 21 Μαρτίου, εκλεκτός καλεσμένος στην εκπομπή του Mount Sinai με την Φαίη Κοζά ήταν ο παγκοσμίως διακεκριμένος χειρούργος Dr.  Gustavo Fernandez-Ranvier. 
Ο γιατρός επικεντρώθηκε σε γαστρεντερολογικό θέμα, συγκεκριμένα την γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση.  Αρχικά, ο γιατρός εξήγησε στους ακροατές πως η παλινδρόμηση
επιδεινώνεται όταν έχει διαγνωστεί στον ασθενή και διαφραγματοκήλη αλλά και επιπροσθέτως παράγοντες είναι η παχυσαρκία και ορισμένες συμπεριφορές, όπως το τσιγάρο και το αλκοόλ. 
Κλείνοντας, ο Dr. Fernandez-Ranvier αναφέρθηκε και στις καινούργιες εξελίξεις και καινοτομίες στον χώρο θεραπείας, συγκεκριμένα την λαπαροσκοπική χειρουργική και συμβουλεψε τους ακροατές για
μιά καλύτερη ποιότητα ζωής.

Ο Dr. Fernandez-Ranvier είναι Επίκουρος Καθηγητής Μεταβολισμού, Ενδοκρινής και Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής στην Ιατρική Σχολή Άϊκαν του νοσοκομείου Mount Sinai.

On Tuesday, March 21, Dr. Gustavo Fernandez-Ranvier was the highly distinguished guest on the Mount Sinai Medical Show hosted by FayKozas.  The doctor discussed gastroesophageal reflux disease (GERD)
and explained that GERD is a condition where acid flows out of the stomach back to the esophagus.  Initially, the doctor addressed the causes and risk factors and mentioned that hiatal hernia contributes to GERD as do certain behaviors, such as smoking and excessive alcohol abuse.  In closing, Dr. Fernandez-Ranvier discussed the major advancements and innovations in treatments, specifically laparoscopic surgery.

Dr. Fernandez-Ranvier is Assistant Professor of Metabolic, Endocrine and Minimally Invasive Surgery at the Icahn School of Medicine at Mount Sinai.

The doctor's contact info:

Dr. Gustavo Fernandez-Ranvier
1470 Madison Avenue
New York, N.Y.  10029
(212)824-2350

5 East 98th Street
New York, N.Y.  10029
(212)824-2350

Mount Sinai Queens
25-20 30th Avenue
Astoria, N.Y.  11102
(718)808-7700

YOU CAN DOWNLOAD THE SHOW ON THE FOLLOWING LINK

https://www.dropbox.com/s/yrafrqe7v8p094g/rec0321-202208.mp3?dl=0

H Dr. Meenakashi Gupta στον Hellas FM

H Dr. Meenakashi Gupta στον Hellas FM

04.21.2017

Την Τρίτη, 7 Μαρτίου, εκλεκτή καλεσμένη στην εκπομπή του Mount Sinai ήταν η παγκοσμίως διακεκριμένη οφθαλμίατρος, Dr. Meenakashi Gupta.
Αρχικά, η γιατρός επικεντρώθηκε στην ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας, μία πάθηση που προκαλεί απώλεια όρασης στο κέντρο του οπτικού πεδίου, και που οφείλεται κυρίως
στην προχωρημένη ηλικία.  Στην συνέχεια, η Dr. Gupta αναφέρθηκε και στην διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, κάτι που μπορεί να προκαλέσει την αποκόλληση αμφιβληστροειδή.
Κλείνοντας, η γιατρός έδωσε στο ακροατήριο συμβουλές για την διατήρηση της όρασης και επισήμανε ότι πρέπει να προσέχουμε τα μάτια μας "ως κόρη οφθαλμού".

57a28f75-ad2b-44fc-9c41-bcd981e7783ezoom.jpg
Η Dr. Gupta είναι Επίκουρος Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας στην Ιατρική Σχολή Άϊκαν του Νοσοκομείου Mount Sinai.

Η γιατρός είναι συμβεβλημένη με το Mount Sinai Hospital και με το New York Eye and Ear Infirmary of Mount Sinai.

On Tuesday, March 7,  Dr. Meenakashi Gupta was the highly distinguished guest on the Mount Sinai Medical Show, hosted by FayKozas.
Initially, the doctor spoke about age-related macular degeneration, a condition that causes loss in the center of the field of vision.  In the course of the presentation,
Dr. Gupta also spoke about diabetic retinopathy, a condition where the blood vessels in the retina weaken, causing the retina to become detached.
In closing, Dr. Gupta stressed the importance of an annual eye examination for the preservation of sight.

Dr. Gupta is Assistant Professor of Ophthalmology at the Icahn School of Medicine at Mount Sinai.

The doctor is affiliated with Mount Sinai Hospital and with New York Eye and Ear Infirmary of Mount Sinai.

The doctor's contact info:

New York Eye and Ear Infirmary of Mount Sinai
310 East 14th Street
New York, N.Y.  10003

(212)979-4600

Columbus Circle Office
200 West 57th Street
New York, N.Y.  10019

(212)957-6933

Upper East Side Office
234 East 85th Street
New York, N.Y.  10028

(212)731-3355

YOU CAN DOWNLOAD THE SHOW ON THE FOLLOWING LINK

https://www.dropbox.com/s/s7l4jh6k285qcmg/rec0307-200422.mp3?dl=0

H Dr. Maura Cosetti στον Hellas FM

H Dr. Maura Cosetti στον Hellas FM

03.31.2017

Την Τρίτη, 31 Ιανουαρίου, εκλεκτή καλεσμένη στην εκπομπή του νοσοκομείου Mount Sinai με την Φαίη
Κοζά ήταν η παγκοσμίως διακεκριμένη γιατρός Dr. Maura Cosetti.

Η γιατρός επικεντρώθηκε στην απώλεια ακοής, τόσο στους ενήλικους όσο και στα παιδιά, και
αναφέρθηκε και στις συγκεκριμένες αιτίες. Στην συνέχεια, επισήμανε πως η απώλεια ακοής έχει ως αποτέλεσμα την απομόνωση και την κατάθλιψη,
καθώς επίσης επηρεάζει και το μνημονικό και την διαύγεια του ατόμου. Κλείνοντας, η γιατρός ενημέρωσε τους ακροατές για τις
καινούργιες εξελίξεις και τις καινοτομίες στον χώρο θεραπείας.

Η Dr. Cosetti είναι Διευθύντρια του Ινστιτούτου Ώτων Κέντρο Εμφύτευση Κοχλία, στο Τμήμα Ωτορινολαρυγγολογίας-Χειρουργική
Κεφαλής και Αυχένα, Σύστημα Mount Sinai.

Η γιατρός είναι Επίκουρος Καθηγήτρια Ωτορινολαρυγγολογίας και Νευροχειρουργικής στην Ιατρική Σχολή Άϊκαν του Νοσοκομείου Mount
Sinai.

Είναι συμβεβλημένη με το Mount Sinai Hospital, με το New York Eye and Ear Infirmary of Mount Sinai και με το St. Luke's/Roosevelt.

On Tuesday, January 31, Dr. Maura Cosetti was the highly distinguished guest on the Mount Sinai Medical Show hosted
by FayKozas. The doctor spoke about hearing loss both in adults and children. Dr. Cosetti covered the specific causes and emphasized that hearing loss can have severe  psychological and social effects on a person, as it is also linked with loss of memory and cognitive development. In closing, the doctor informed the worldwide
audience about the major advancements and innovations regarding treatments.

Dr. Cosetti is Director of the Ear Institute Cochlear Implant Center, Department of Otolaryngology-Head and Neck
Surgery, Mount Sinai Health System. The doctor is Assistant Professor of Otolaryngology and Neurosurgery at the Icahn School of Medicine at Mount
Sinai.

The doctor is affiliated with Mount Sinai Hospital, New York Eye and Ear Infirmary of Mount Sinai, and with St. Luke's/Roosevelt.

The doctor's contact info:

Dr. Maura Cosetti
New York Eye and Ear Infirmary of Mount Sinai
380 2nd Avenue
New York, N.Y. 10010

(212)979-4542

YOU CAN DOWNLOAD THE SHOW ON THE FOLLOWING LINK

https://www.dropbox.com/s/jytm06fhqalypyw/rec0131-195526.mp3?dl=0

Ο Dr. Matthew Mori στον Hellas FM

Ο Dr. Matthew Mori στον Hellas FM

03.22.2017

Την Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου, εκλεκτός καλεσμένος στην εκπομπή του Mount Sinai με την Φαίη Κοζά ήταν ο παγκοσμίως διακεκριμένος γιατρός Dr. Matthew Mori.
Ο γιατρός επικεντρώθηκε στις φωνητικές χορδές και αρχικά εξήγησε στους ακροατές πως λειτουργούν για να παράγουν την φωνή μας.  Στην συνέχεια, αναφέρθηκε
στην παράλυση χορδών, μία πάθηση που οφείλεται κυρίως σε νευρολογικές αιτίες.  Ο γιατρός επισήμανε πως όταν το άτομο δυσκολεύεται να επικοινωνήσει, έχει ως
αποτέλεσμα το άγχος και την κατάθλιψη.  Πολλές φορές αναπτύσσονται κόμβοι ή πολύποδες στις χορδές, παθήσεις που επηρεάζουν επίσης την φωνή. 
Κλείνοντας, ο γιατρός ενημέρωσε τους ακροατές για τις θεραπευτικές αγώγες.

Ο Dr. Mori είναι Επίκουρος Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας στην Ιατρική Σχολή Άϊκαν του Νοσοκομείου Mount Sinai, Τμήμα Ωτορινολαρυγγολογίας, Χειρουργική Κεφαλής και Αυχένα. 

Ο Dr. Mori είναι συμβεβλημένος με το Mount Sinai Hospital, με το New York Eye and Ear Infirmary of Mount Sinai και με το Mount Sinai Beth Israel.

On Tuesday, February 7, Dr. Matthew Mori was the highly distinguished guest on the Mount Sinai Medical Show hosted by FayKozas.
Dr. Mori focused on the vocal cords and initially explained the fascinating process of how they produce the voice.  The doctor then discussed vocal cord paralysis, covering
the risk factors and causes, and mentioned that a person with a neurological condition, such as Parkinson's or multiple sclerosis, is more likely to develop the condition. 
The doctor also referred to the social and psychological repercussions related to vocal cord paralysis, as communication is vital between humans.
Many times, nodules or polyps on the vocal cords can affect the voice as well.  In closing, Dr. Mori discussed the various treatment modes and gave the worldwide audience
advice for a better quality of life.

Dr. Mori is Assistant Professor of Otolaryngology at the Icahn School of Medicine at Mount Sinai, Department of Otolaryngology-Head and Neck Surgery.

The doctor is affiliated with Mount Sinai Hospital, with New York Eye and Ear Infirmary of Mount Sinai, and with Mount Sinai Beth Israel.

The doctor's contact info:

Dr. Matthew Mori
New York Eye and Ear Infirmary of Mount Sinai
310 East 14th Street
New York, N.Y.  10003

(212)241-9425

Mount Sinai Beth Israel
10 Union Square East
New York, N.Y.  10003

(212)241-9425

YOU CAN DOWNLOAD THE SHOW ON THE FOLLOWING LINK

https://www.dropbox.com/s/3lbuzizf8xw9vz7/rec0203-080001.mp3?dl=0

O Dr Paul S. Lajos στον Hellas FM

O Dr Paul S. Lajos στον Hellas FM

03.21.2017

Την Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου, εκλεκτός καλεσμένος στην εκπομπή του Mount Sinai με την Φαίη Κοζά ήταν ο παγκοσμίως διακεκριμένος αγγειοχειρουργός Dr. Paul S. Lajos. 
Ο γιατρός αρχικά επικεντρώθηκε στο ανεύρύσμα της κοιλιακής αορτής, πάθηση που μπορεί να αποδειχθεί μοιραία όταν προκύψει ρήξη.  Το τσιγάρο είναι κύριος παράγοντας.  Ο γιατρός
συμβούλεψε τους ακροατές να δίνουν προσοχή στα συμπτώματα όταν παρουσιαστούν.  Στην συνέχεια, ο Dr. Lajos αναφέρθηκε επίσης στην εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση και εξήγησε στους ακροατές πως θέτει τη ζωή σε κίνδυνο όταν ο θρόμβος αποκολληθεί.  Κλείνοντας, ο γιατρός μίλησε για τις καινούργιες εξελίξεις και καινοτομίες στον χώρο θεραπείας.

Ο Dr. Lajos είναι Αναπληρωτής Επικεφαλής Αγγειοχειρουργικής στο Mount Sinai Queens.
Είναι Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής και Ακτινολογίας στην Ιατρική Σχολή Άϊκαν του Νοσοκομείου Mount Sinai.

On Tuesday, February 21, Dr. Paul S. Lajos, a highly distinguished vascular surgeon, was the guest on the Mount Sinai Medical Show, hosted by FayKozas.
The doctor initially spoke about abdominal aortic aneurysms, and explained that should an aneurysm rupture, it can prove fatal.  Smoking is one of the major risk factors.  The doctor
stressed the importance of recognizing the symptoms, as an early diagnosis can make a difference.  In the second part of the medical show, Dr. Lajos spoke about deep vein thrombosis and
emphasized that it can be life-threatening when a piece of the blood clot breaks off.  In closing, the doctor discussed the major advancements and innovations regarding treatments and gave
the worldwide audience advice for a better quality of life.

Dr. Lajos is Associate Chief of Vascular Surgery at Mount Sinai Queens.
The doctor is Assistant Professor of Surgery and Radiology at the Icahn School of Medicine at Mount Sinai.

The doctor's contact info:

Dr. Paul S. Lajos
Mount Sinai Queens
30-20 30th Avenue
Astoria, N.Y.  11102

(718)808-7700

Mount Sinai Hospital
5 East 98th Street
New York, N.Y.  10029

(212)241-5315

YOU CAN DOWNLOAD THE SHOW ON THE FOLLOWING LINK

https://www.dropbox.com/s/dgdsytvr0ufhi60/rec0221-200458.mp3?dl=0

penta

 webempire 

esquire