Ομογένεια

Aug 13, 2022, 3:25
Ο Επίσκοπος Μηδείας κ. Απόστολος νέος Αρχιγραμματέας της Επαρχιακής Συνόδου
1212
Rate this item
(0 votes)

Ο Επίσκοπος Μηδείας κ. Απόστολος νέος Αρχιγραμματέας της Επαρχιακής Συνόδου Featured

22 October 2018

Ο Επίσκοπος Μηδείας κ. Απόστολος αναλαμβάνει καθήκοντα Αρχιγραμματέα στην Επαρχιακή Σύνοδο, λαμβάνοντας μετάθεση από Ι.Μ. Σαν Φρανσίσκο, όπου υπηρετούσε μετά την χειροτονία του.

 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου, ο μέχρι πρότινος Αρχιγραμματέας, Επίσκοπος Ζήλων κ. Σεβαστιανός μετατίθεται στην Ι.Μ. Ατλάντας, όπου θα συνεχίσει να ασκεί καθήκοντα στο πλευρό του Μητροπολίτη Ατλάντας κ. Αλεξίου.

Παράλληλα, η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος ενημερώνει για τα θέματα και τα αποτελέσματα της Αρχιεπισκοπικής Συνόδου, που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής συνήλθεν εις την τακτικήν συνεδρίαν αυτής εις την αίθουσαν της Συνόδου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής εν Νέα Υόρκη την 17ην και 18ην Οκτωβρίου 2018 υπό την προεδρίαν του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Δημητρίου και την συμμετοχήν απάντων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών-Μελών αυτής.

Η Σύνοδος συνεζήτησεν εκτενώς τα εξής:
1. Εν αρχή της πρώτης συνεδρίας η Ι. Σύνοδος υπεδέχθη εγκαρδίως τον νεοεκλεγέντα Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σικάγου κ. Ναθαναήλ ως μέλος αυτής και ηυχήθη εις αυτόν πάσαν παρά Θεού ευλογίαν.

2. Συνεζητήθησαν υποθέσεις υποψηφίων κληρικών διά χειροτονίαν και ελήφθησαν αι αρμόζουσαι αποφάσεις.

3. Ανεθεωρήθη ο κατάλογος των υποψηφίων προς Αρχιερατείαν κληρικών ο οποίος εν συνεχεία θα αποσταλή προς έγκρισιν εις το Οικουμενικόν Πατριαρχείον.

4. Ενεκρίθη η μετάθεσις του Αρχιγραμματεύοντος της Ι. Επαρχιακής Συνόδου Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Ζήλων κ. Σεβαστιανού εις την Ιεράν Μητρόπολιν της Ατλάντας όπου θα συνεχίση την Αρχιερατικήν διακονίαν του παρά τω Σεβασμιωτάτω Μητροπολίτη Ατλάντας κ. Αλεξίω. Εις πλήρωσιν της κενουμένης θέσεως του Αρχιγραμματεύοντος της Συνόδου μετατίθεται εκ της Ι. Μητροπόλεως Αγίου Φραγκίσκου εις την έδραν της Ιεράς Αρχιεπισκοπής ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μηδείας κ. Απόστολος.

5. Συνεζητήθη η επιτυχής 44η Κληρικολαική Συνέλευσις της Ι. Αρχιεπισκοπής Αμερικής η οποία συνήλθεν τον παρελθόντα Ιούλιον εις Βοστώνην, Μασσαχουσέττης, και η Ιερά Σύνοδος εξέφρασε τα θερμά συγχαρητήρια και την ικανοποίησιν αυτής προς τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Βοστώνης κ. Μεθόδιον διά την επιτυχή και καρποφόρον διεξαγωγήν των εργασιών.

6. Ηγέρθη το θέμα της δυνατότητος δημιουργίας ειδικού κέντρου πληροφοριών διά την ηλεκτρονικήν αποθήκευσιν αντιγράφων και πιστοποιητικών εκκλησιαστικών Μυστηρίων. Το θέμα θα ερευνηθή περαιτέρω.

7. Τα μέλη της Συνόδου είχον την ευκαιρίαν να ενημερωθούν και να συζητήσουν μετά του Πρωτοσυγκέλλου Θεοφ. Επισκόπου Φασιανής κ. Αντωνίου, της κ. Ελένης Αλλεν, προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου και του κ. Λαζάρου Κίρκου, προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, θέματα τα οποία αφορούν εις την συνεχή πρόοδον της οικονομικής καταστάσεως της Ι. Αρχιεπισκοπής Αμερικής, εις τον υπό ανέγερσιν Ιερόν Ναόν και Εθνικόν Προσκύνημα του Αγίου Νικολάου και εις τα πορίσματα της δευτέρας σχετικής ερεύνης αναφορικώς προς την οικοδόμησιν αυτού.

8. Συνεζητήθησαν επίσης θέματα της Θεολογικής Σχολής Τιμίου Σταυρού και Ελληνικού Κολλεγίου και αι καταβαλλόμεναι προσπάθειαι αντιμετωπίσεως αυτών.

9. Ηκουσεν παρά των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Νέας Ιερσέης κ. Ευαγγέλου και Σικάγου κ. Ναθαναήλ, οι οποίοι μετείχον των εργασιών της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τας πληροφορίας περί του θέματος της αυτοκεφαλίας της Εκκλησίας της Ουκρανίας, και συνεζήτησαν επί αυτού.

10. Την προτεραίαν της συνεδρίας της Συνόδου, ήτοι την Τρίτην, 16ην Οκτωβρίου τρ.μ., τα μέλη της Συνόδου είχον την ευκαιρίαν να επεξεργασθούν την μετάφρασιν του πρωτοτύπου ελληνικού κειμένου των ευχών της Θείας Λειτουργίας του Μεγάλου Βασιλείου εις την Αγγλικήν γλώσσαν το οποίον υπέβαλεν η Συνοδική Επιτροπή επί Λειτουργικών Θεμάτων.

Η επί διήμερον συνεδρία της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου ωλοκληρώθη την μεσημβρίαν της Πέμπτης, 18ης Οκτωβρίου, 2018. Ακολούθως τα μέλη της Συνόδου μετέβησαν εις το ξενοδοχείον Marriott Marquis προς συμμετοχήν των εις τας εργασίας του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου της Ι. Αρχιεπισκοπής.

Last modified on 10.22.2018

Related items

penta

 webempire 

esquire