Ομογένεια

Dec 3, 2020, 4:45
Οι ευνοϊκές διατάξεις για τους ανυπότακτους εξωτερικού
Rate this item
(0 votes)

Οι ευνοϊκές διατάξεις για τους ανυπότακτους εξωτερικού Featured

10 October 2019

Την δυνατότητα να απαλλαγούν από τις συνέπειες της ανυποταξίας, εφόσον παρουσιαστούν στις Ένοπλες Δυνάμεις μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του 2020, προβλέπει, μεταξύ άλλων, ο νόμος για τους ανυπότακτους εξωτερικού, που τέθηκε σε ισχύ τον Μάιο του 2019.

 

Ειδικότερα, η κείμενη νομοθεσία αναφέρει τα εξής:

Ο ΝΟΜΟΣ 4609/2019

Το άρθρο 19 του νόμου 4609/2019 ρυθμίζει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις των ανυπότακτων προσφέροντας ανακούφιση στην αγωνία όσων διατελούν σε ανυποταξία κυρίως σε ό,τι αφορά το πρόστιμο.

Σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη, οι διατελέσαντες ή διατελούντες σε ανυποταξία, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, δηλαδή την 3η Μαΐου 2019 εξαιρούνται από την πρόσκληση ή τις προσκλήσεις για τις οποίες κηρύχθηκαν ανυπότακτοι, εφόσον:

α) έχουν ήδη καταταγεί στις Ένοπλες Δυνάμεις και εκπλήρωσαν πλήρως ή μερικώς τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, β) έχουν καταταγεί στις Ένοπλες Δυνάμεις και εκπληρώνουν ακόμη τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, γ) καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις προς εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020, δ) έχουν ήδη απαλλαγεί από την υποχρέωση στράτευσης, χωρίς να προηγηθεί κατάταξή τους στις Ένοπλες Δυνάμεις, ε) απαλλαγούν από την υποχρέωση στράτευσης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020, στ) τελούν σε αναβολή κατάταξης για λόγους υγείας, ζ) λάβουν αναβολή κατάταξης για λόγους υγείας μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020, η) έχουν ήδη εκπληρώσει ως αντιρρησίες συνείδησης πλήρως ή μερικώς την εναλλακτική τους υπηρεσία, θ) έχουν ήδη υποβάλει ή υποβάλουν δικαιολογητικά για την υπαγωγή τους στις κείμενες διατάξεις περί αντιρρησιών συνείδησης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και παρουσιάζονται εμπρόθεσμα για εκπλήρωση της εναλλακτικής τους υπηρεσίας.

Ως προς τις ποινικές κυρώσεις, το αξιόποινο της ανυποταξίας όσων υπάγονται ή θα υπαχθούν σε μία από τις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου εξαλείφεται, οι ποινικές συνέπειες αίρονται και οι διοικητικές συνέπειες και τα διοικητικά πρόστιμα, που έχουν επιβληθεί και βεβαιωθεί διαγράφονται στο σύνολό τους.

Αν μέρος των διοικητικών προστίμων έχει αποπληρωθεί, διαγράφεται το υπολειπόμενο ποσό. Οι σχετικές δικογραφίες τίθενται στο αρχείο με πράξη του εισαγγελέα του αρμόδιου στρατιωτικού δικαστηρίου.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Όσοι υπάγονται στο άρθρο 19 του Ν4609/2019, προκειμένου να εξαιρεθούν από την πρόσκληση ή τις προσκλήσεις για τις οποίες κηρύχθηκαν ανυπότακτοι θα πρέπει να έρθουν σε συνεννόηση με την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία για να λάβουν σημείωμα κατάταξης και να καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις. Όσοι αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα υγείας που δημιουργεί κώλυμα στη μετακίνησή τους, μπορούν να αιτηθούν στο Προξενείο τη συγκρότηση Ειδικού Στρατολογικού Συμβουλίου το οποίο θα εκδώσει σχετική ιατρική γνωμάτευση που θα αποσταλεί στην Στρατολογική Υπηρεσία για την παραπομπή τους στην Επιτροπή Απαλλαγών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την τακτοποίηση των ποινικών συνεπειών και των διοικητικών προστίμων εσείς δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα καθώς οι αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες προβαίνουν αυτεπάγγελτα στις δέουσες ενέργειες προς τις αρμόδιες δικαστικές Αρχές και τις αρμόδιες ΔΟΥ.

ΑΝΑΒΟΛΗ ΛΟΓΩ ΣΠΟΥΔΩΝ

Για τη χορήγηση αναβολής κατάταξης για λόγους σπουδών σε σχολές εξωτερικού, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι για να αναγνωριστούν από την επιτροπή αναβολών οι σχολές θα πρέπει να είναι κρατικές ή αναγνωρισμένες από την αρμόδια κρατική υπηρεσία, να έχουν ενταχθεί στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας, καθώς και να χρησιμοποιούν κατά τη διδασκαλία διεθνώς γνωστή γλώσσα. Συνεπώς θα πρέπει να είστε προσεκτικοί στην επιλογή της Σχολής γιατί κινδυνεύετε να μην εγκριθεί η αναβολή σας και να κηρυχτείτε ανυπότακτοι.

ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Η συγκεκριμένη κατηγορία στρατεύσιμου έρχεται να επιλύσει πολλές φορές με προσωρινό ή και μόνιμο τρόπο, το αντικειμενικό πρόβλημα βιοπορισμού και στράτευσης, που αντιμετωπίζουν πολλοί Έλληνες στρατεύσιμοι, που είτε φοιτούν, είτε εργάζονται σε χώρες του Εξωτερικού και ταυτόχρονα καλούνται να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, με κίνδυνο να απολέσουν εισοδήματα, επαγγελματικές ευκαιρίες, ακόμα και την ίδια την προοπτική της οικονομικής και επαγγελματικής αποκατάστασής τους.

Για να απαλλαχθεί κάποιος από την υποχρέωση στράτευσης ως μόνιμος κάτοικος εξωτερικού θα πρέπει να κατοικεί στο εξωτερικό για 11 συνεχόμενα έτη.
Οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού έχουν δικαίωμα να παραμένουν στην Ελλάδα μέχρι έξι μήνες σε κάθε ημερολογιακό έτος και αυτό το χρονικό διάστημα λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό της ενδεκαετίας. Σε περίπτωση που κάποιος υπερβεί το εξάμηνο, τότε χάνει αυτομάτως την ιδιότητα του μονίμου κατοίκου εξωτερικού και ο χρόνος για την επανάκτησή της μετράει πάλι από την αρχή.

Συνεπώς, όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις μετά την ενηλικίωσή τους μπορούν να αιτηθούν την έκδοση πιστοποιητικού μονίμου κατοίκου εξωτερικού από το Ελληνικό Προξενείο προκειμένου να τους χορηγηθεί αναβολή κατάταξης.

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι στην ιστοσελίδα https://www.stratologia.gr θα βρείτε αναρτημένα ενημερωτικά έντυπα για τις περιπτώσεις υπαγωγής στο νόμο Στρατολογίας.

Με πληροφορίες από την εφημερίδα Νέος Κόσμος

penta

 webempire 

esquire