Ομογένεια

Aug 9, 2022, 21:42
O Dr. Noah Moss στον Hellas FM

O Dr. Noah Moss στον Hellas FM

03.08.2019

Την Τρίτη, 27 Νοεμβρίου, εκλεκτός καλεσμένος στην εκπομπή του νοσοκομείου Mount Sinai με την Φαίη Κοζά ήταν ο γιατρός Dr. Noah Moss.
Ο γιατρός μίλησε αρχικά για την συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, μία αποδυνάμωση της καρδιάς όπου η καρδιά δυσκολεύεται να αντλίσει το 
αίμα σε όλο το σώμα.  Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ανάγκη για μεταμόσχευση καρδιάς.  Στην συνέχεια της ιατρικής εκπομπής, ο γιατρός 
ανέφερε πως υπάρχει συσχέτιση συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας, κολπικής μαρμαρυγής, και πάθηση μητροειδής βαλβίδας.  Κλείνοντας, 
ο Dr. Moss ενημέρωσε τους ακροατές για τις καινούργιες εξελίξεις, όπως η τεχνητή καρδιά, που γεφυρώνει τον χρόνο μέχρι την μεταμόσχευση καρδιάς.
ipvmsiuekgnzcangnwly.jpg

Ο Dr. Moss είναι Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής, Καρδιολογίας στην Ιατρική Σχολή Άϊκαν του Νοσοκομείου Mount Sinai.

On Tuesday, November 27, Dr. Noah Moss was the distinguished guest on the Mount Sinai Medical Show hosted by Fay Kozas.
The doctor initially spoke about congestive heart failure, a chronic condition where the heart is unable to pump blood effectively to the entire body.
Eventually, heart transplantation may be necessary.  In the course of the medical presentation, the doctor mentioned that there is a link between
congestive heart failure, atrial fibrillation, and mitral valve disease.  In closing, Dr. Moss informed the worldwide audience about the new advancements
and innovations in treatments, such as the artificial heart, a device that is used to bridge the time to heart transplantation.

Dr. Moss is Assistant Professor of Medicine, Cardiology at the Icahn School of Medicine at Mount Sinai.

By Fay Kozas

The doctor's info:
Dr. Noah Moss
The Lauder Family Cardiovascular Center
1190 Fifth Avenue
New York, N.Y.  10029
(212)241-7300

You can download the show on the following link

https://www.dropbox.com/s/vy0vvh3yfi715ar/rec1127-200409.mp3?dl=0

penta

 webempire 

esquire