Πολιτικά

Jun 7, 2023, 9:30
Rate this item
(0 votes)

Τα 30 δισ. ευρώ αγγίζει ο ορυκτός πλούτος της Ελλάδας χωρίς να υπολογίζονται οι υδρογονάνθρακες .

20 June 2014

 

alt

Σύμφωνα με την εκτίμηση του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) ο ορυκτός πλούτος της; Ελλάδας αγγίζει περίπου τα 30 δισ. ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται ακόμα οι υδρογονάθρακες.

Αυτό δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος-Ενέργειας Γιάννης Μανιάτης σε πανεπιστημιακή ημερίδα για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες. Σχεδόν το 75% των πωλήσεων της ελληνικής εξορυκτικής βιομηχανίας κατευθύνεται σε εξαγωγές, ενώ ο κλάδος απασχολεί άμεσα 20.000 εργαζομένους και έμμεσα 80.000 άτομα.

Άκρως σημαντικά είναι τα στοιχεία για την παραγωγή περλίτη στην Ελλάδα, καθώς είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη και δεύτεροι στον κόσμο καλύπτοντας το 32% της παγκόσμιας παραγωγής. Είναι πρώτη στην παραγωγή μπεντονίτη στην Ευρώπη και τρίτη στον κόσμο, καλύπτοντας το 7,5% της παγκόσμιας παραγωγής, τέταρτη στην παραγωγή μαγνησίτη στην Ευρώπη και ένατη στον κόσμο, τέταρτη στην παραγωγή μαρμάρων στην Ευρώπη και όγδοη στον κόσμο, πρώτη στην παραγωγή νικελίου στην Ευρώπη και 13η παγκοσμίως, καλύπτοντας το 49% της ευρωπαϊκής παραγωγής. Επίσης η χώρα μας είναι έκτη στην παραγωγή αλουμινίου στην Ευρώπη και ανήκει στις δέκα πρώτες χώρες στον κόσμο με τα μεγαλύτερα αποθέματα βωξίτη.

Σύμφωνα με την καταγραφή των μεταλλευτικών χώρων που ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2014, η χώρα διαθέτει 114 δημόσιους μεταλλευτικούς χώρους και 20 δημόσιες εκτάσεις βιομηχανικών ορυκτών. Με βάση το Μητρώο Λατομείων διαθέτει 195 δημόσια, δημοτικά/κοινοτικά και ιδιωτικά λατομεία, εκ των οποίων τα 36 λειτουργούν αποκλειστικά για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Το 77% των λατομείων αδρανών υλικών λειτουργεί εντός λατομικών περιοχών.

 

Last modified on 10.06.2014

penta

 webempire 

esquire