Πολιτικά

May 9, 2021, 20:53
Rate this item
(0 votes)

Admin PAGE

28 May 2012

This is your admin page. This page is viewable only if you have login. 

Πως κάνετε εισαγωγή video σε οποιοδήποτε άρθρο από το Youtube:

Γράφετε μέσα στο κείμενό σας την εντολή {"qtube vid:=XJKsxmiEWOc"} xωρίς τις παρενθέσεις.

Το αποτέλεσμα είναι σαν το παρακάτω:

{qtube vid:=XJKsxmiEWOc}

Διαστάσεις:

 

{"qtube vid:=XJKsxmiEWOc w:=320 h:=267 b:=1 c1:=402061 c2:=9461ca ap:=1 rel:=0"}

{qtube vid:=XJKsxmiEWOc w:=320 h:=267 b:=1 c1:=402061 c2:=9461ca ap:=1 rel:=0}

Last modified on 10.06.2014

penta

 webempire 

esquire