Πολιτικά

Oct 29, 2020, 4:45
Εφοδος στις τράπεζες: "Αντέγραψαν τους σκληρούς δίσκους Η/Υ"

Εφοδος στις τράπεζες: "Αντέγραψαν τους σκληρούς δίσκους Η/Υ"

11.07.2019

Aιφνιδιαστικό έλεγχο ταυτόχρονα και στις τέσσερις συστημικές τράπεζες πραγματοποίησαν κλιμάκια ελεγκτών της Επιτροπής Ανταγωνισμού, μετά από ενδείξεις ότι και τα τέσσερα πιστωτικά ιδρύματα λειτουργούν συντονισμένα όσον αφορά τις χρεώσεις σε ηλεκτρονικές συναλλαγές και στις αναλήψεις από τα ATMs.

penta

 webempire 

esquire