Πολιτικά

Oct 31, 2020, 6:59
Κατά 355.000 κατοίκους μειώθηκε ο ελληνικός πληθυσμός από το 2008

Κατά 355.000 κατοίκους μειώθηκε ο ελληνικός πληθυσμός από το 2008

01.21.2019

Η προϋπάρχουσα τάση μείωσης των γεννήσεων στην Ελλάδα επιδεινώθηκε σοβαρά μετά την οικονομικη κρίση και την υπαγωγή της χώρας στον μνημονιακό μηχανισμό, καθώς το αρνητικό ισοζύγιο γεννήσεων/θανάτων και εισερχόμενης/εξερχόμενης μετανάστευσης οδηγεί σε μείωση του πληθυσμού.

penta

 webempire 

esquire