Kατάινεν:Δεν φταίνε τα μνημόνια αλλά οι Έλληνες πολιτικοί Featured

Written by  Monday, 03 November 2014
Rate this item
(0 votes)

"Ως αμετανόητος Μερκελιστής, όσον αφορά τις πολιτικές λιτότητας στην Ελλάδα και τη χρηματοδότηση των επενδύσεων στην Ευρώπη, εμφανίζεται ο νέος αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γίρκι Κατάινεν, στην απάντησή του στον αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη", αναφέρει η Κουμουνδούρου σε επίσημη ανακοίνωση της.

 

Πιο συγκεκριμένα, ο Δ.Παπαδημούλης, στην γραπτή του ερώτηση προς την Κομισιόν, ζητούσε διευκρινίσεις για τις εξαγγελίες του κ.Γιούνκερ, αφενός για το επενδυτικό πακέτο ύψους 300 δισ. ευρώ και αφετέρου για την ενδεχόμενη «ευελιξία» των δημοσιονομικών κανόνων της ΟΝΕ.

Στην απάντησή του ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Γίρκι Κατάινεν, «ψαλιδίζει» τις προσδοκίες για σημαντική αλλαγή των θέσεων της Κομισιόν ως προς τις αναπτυξιακές πολιτικές. Σαν πιθανές πηγές των πόρων του επενδυτικού πακέτου, αναφέρονται η «τόνωση της εμπιστοσύνης», οι «διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις», η «άρση κανονιστικών εμποδίων» και η συγκέντρωση των πόρων της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, που όμως έχουν ήδη προϋπολογιστεί.

Στη συνέχεια της απάντησής του, ο Ευρωπαίος Επίτροπος, απαντώντας στο ερώτημα για ενδεχόμενη «ευελιξία» των κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας, υπερασπίζεται «μέχρι κεραίας» τις οικονομικές πολιτικές της βίαιης λιτότητας που επέβαλαν τα Μνημόνια στην Ελλάδα, τονίζοντας συγκεκριμένα ότι:

«Όσο αφορά την Ελλάδα, οι βασικές αιτίες της τρέχουσας δύσκολης κατάστασης δεν είναι τα μέτρα που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του προγράμματος προσαρμογής, αλλά οι σημαντικές διαρθρωτικές και μακροοικονομικές ανισορροπίες που έχουν συσσωρευτεί κατά τις προηγούμενες δεκαετίες και η αδυναμία των διαφόρων κυβερνήσεων της χώρας σας να λάβουν μέτρα για την αντιμετώπισή τους κατά την εν λόγω περίοδο».

Καταλήγοντας στην απάντησή του ο Γίρκι Κατάινεν στέλνει ένα σαφές μήνυμα προς την ελληνική κυβέρνηση, υπενθυμίζοντάς της ότι «Μολονότι η δημοσιονομική κατάσταση της Ελλάδας έχει βελτιωθεί σημαντικά, εξακολουθεί να είναι ουσιαστικής σημασίας για τη χώρα σας η τήρηση των δημοσιονομικών στόχων που έχουν συμφωνηθεί».

Ακολουθούν η πλήρης ερώτηση και απάντηση:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)

Θέμα: Δέσμη Μέτρων για την Ανάπτυξη

Στις 15/7/2014 ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Γιούνκερ, περιγράφοντας τις πολιτικές του προτεραιότητες, αναφέρθηκε σε μια δέσμη μέτρων για την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιο συγκεκριμένα, έκανε λόγο για πρόσθετες δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις ύψους 300 δισ. ευρώ, με τη χρήση πόρων, τόσο από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, όσο και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, στους τομείς των υποδομών, των δικτύων, της ενέργειας, της εκπαίδευσης, της έρευνας, καθώς επίσης, και για την «καλύτερη δυνατή χρήση της ευελιξίας που διαθέτουν οι κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας».

Ερωτάται ο Πρόεδρος της Επιτροπής:

  • Ποιες θα είναι οι πηγές χρηματοδότησης του πακέτου 300 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη στην ΕΕ και ποιο το χρονοδιάγραμμά του;

  • Με ποιους μηχανισμούς θα διοχετευθούν τα εν λόγω κεφάλαια στην πραγματική οικονομία των κρατών μελών; Θα υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις (conditionalities) για τη συμμετοχή ενός κράτους-μέλους στο εν λόγω πακέτο;

  • Ποιες είναι οι προτάσεις της Επιτροπής για την «εμβάθυνση της ΟΝΕ»; Μπορεί να περιγράψει ποια θα ήταν η «καλύτερη δυνατή χρήση της ευελιξίας που διαθέτουν οι κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης» για μια χώρα της ΟΝΕ, όπως η Ελλάδα, με 30% ανεργία και συσσωρευμένη ύφεση που ξεπερνά το 25% του ΑΕΠ;

Απάντηση του κ. Katainen εξ ονόματος της Επιτροπής (29.10.2014)

1 και 2. Για την κινητοποίηση όλων των διαθέσιμων μέσων και πόρων στο επίπεδο της ΕΕ και στο εθνικό επίπεδο, χρειάζεται να εξεταστεί τόσο η πλευρά της προσφοράς όσο και η πλευρά της ζήτησης, ώστε:

• να μειώσουμε την αβεβαιότητα και να τονώσουμε την εμπιστοσύνη,

• να επιδιώξουμε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και ευνοϊκή για την οικονομική ανάπτυξη εξυγίανση, με ιδιαίτερη προσοχή στον κοινωνικό αντίκτυπο των μεταρρυθμίσεων,

• να άρουμε κανονιστικά και άλλα εμπόδια για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και να παράσχουμε βοήθεια για την αξιοποίηση επενδύσεων σε βασικούς τομείς με σκοπό την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς,

• να συγκεντρώσουμε τους πόρους μας και να βελτιστοποιήσουμε τη χρήση πόρων της ΕΕ, της ΕΤΕπ, καθώς και εθνικών δημόσιων πόρων και, παράλληλα, να αποτρέψουμε τον παραγκωνισμό επενδυτών και να ενθαρρύνουμε ιδιωτικές επενδύσεις στην πραγματική οικονομία.

Επί του παρόντος εκπονούνται συγκεκριμένες προτάσεις οι οποίες θα υποβληθούν από τη νέα Επιτροπή.

3. Ο εκλεγείς Πρόεδρος, κ. Juncker, ανέλαβε σταθερά τη δέσμευση να δρομολογήσει, εντός του πρώτου έτους της εντολής του, νομοθετικές και μη νομοθετικές προτάσεις για την εμβάθυνση της ΟΝΕ. Το συνολικό όραμα για τη μελλοντική ανάπτυξη, όπως ορίζεται στο σχέδιο στρατηγικής για μια βαθιά και ουσιαστική ΟΝΕ και στην «έκθεση των τεσσάρων προέδρων», θα αποτελέσει τη βάση για το έργο αυτό.

Όσο αφορά την Ελλάδα, οι βασικές αιτίες της τρέχουσας δύσκολης κατάστασης δεν είναι τα μέτρα που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του προγράμματος προσαρμογής, αλλά οι σημαντικές διαρθρωτικές και μακροοικονομικές ανισορροπίες που έχουν συσσωρευτεί κατά τις προηγούμενες δεκαετίες και η αδυναμία των διαφόρων κυβερνήσεων της χώρας σας να λάβουν μέτρα για την αντιμετώπισή τους κατά την εν λόγω περίοδο. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την Ελλάδα και η εμπροσθοβαρής και αξιόπιστη προσαρμογή ήταν ζωτικής σημασίας για τη σταθεροποίηση της χώρας και για να αποφευχθούν οι ανεξέλεγκτες εξελίξεις αυτών των ανισορροπιών. Μολονότι η δημοσιονομική κατάσταση της Ελλάδας έχει βελτιωθεί σημαντικά, εξακολουθεί να είναι ουσιαστικής σημασίας για τη χώρα σας η τήρηση των δημοσιονομικών στόχων που έχουν συμφωνηθεί.

news24.gr

Read 1280 times